Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,450,876
   Hiện tại: 31

Tài liệu nổi bật
 SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
[1] Giáo trình quản lý phát triển địa phương
Giáo trình được chia thành 9 chương: Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về quản lý phát triển địa phương; Mô hình hóa kinh tế địa phương; Tăng trưởng kinh tế địa phương; Quan hệ kinh tế giữa các địa phương;…
Nhà XB: CTQG Sự thật | NXB: 2015
Ký hiệu: 330 ĐA-N | Chủ biên: Đàm Văn Nhuệ | Tác giả: Đàm Văn Nhuệ, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Cúc
Ngày: 21/07/2016 | Quy cách: 503 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Xã hội; Địa phương; Giáo trình; Quản lý

[2] 1,001 things everyone should know about american history
| NXB: 1989
Ký hiệu: 973 GA-J | Chủ biên: Garraty, John A. | Tác giả: John A. Garraty
Ngày: 05/10/2017 | Quy cách: 207 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: United states; History; Miscellanea

[3] 10 chủ đề trắc nghiệm khách quan toán
Số và cấu tạo số tự nhiên, so sánh các sốtự nhiên, các phép tính về số tự nhiên, đại lượng và phép đo đại lượng, yếu tố hình học;...
Nhà XB: ĐH Sư phạm | NXB: 2006
Ký hiệu: 372.7 TR-H | Chủ biên: Trần Diên Hiển | Tác giả: Trần Diên Hiển, Hoàng Thị Bích Liên, Lô Thúy Hương
Ngày: 04/08/2015 | Quy cách: 211 tr.; 24 cm. | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Toán học; Toán 4; Trắc nghiệm

[4] 100 cách trang trí ứng dụng trong thiết kế nội thất = New decorations
Nhà XB: Văn hoá thông tin | NXB: 1998
Ký hiệu: 747 MÔ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Kim, Quang Minh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 143 tr. : mh màu; 26 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Trang trí; Nội thất;

[5] 100 yêu cầu với nhân viên tiếp thị
Nội dung quyển sách bao gồm: Hình tượng nghề nghiệp được coi trọng khi tiếp thị; Quan trọng của công tác tiếp thị là tiếp cận được khách hàng;...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2010
Ký hiệu: 658.8 MÊ-M | Tác giả: Mênh Mông
Ngày: 05/01/2017 | Quy cách: 219 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nhân viên; Tiếp thị; Yêu cầu

[6] 101 Bài tập kinh tế vi mô
Tổng quan về kinh tế học; Lý thuyết cung cầu; Co giãn;...
Nhà XB: Nxb. Lao động | NXB: 2009
Ký hiệu: 338.5 VU-D | Chủ biên: Vũ Kim Dũng | Tác giả: Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 180 tr.; 21 cm. | Còn lại: 17/20 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế vi mô; Kinh tế

[7] 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc
Nhà XB: Văn hoá - Thông tin | NXB: 2006
Ký hiệu: 335.8 PH-M | Chủ biên: Phạm Văn Minh | Tác giả: Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 179 tr. : mh.; 21 cm. | Còn lại: 20/21 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vi mô

[8] 101 bài tập và bài giải kế toán tài chính . In lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung, cập nhập
Quyển sách gồm 16 chương với những nội dung chính như sau: Kế toán tài sản số định; Kế toán
Nhà XB: Tài chính | NXB: 2003
Ký hiệu: 657.4 NG-C | Tác giả: Nguyễn Văn Công
Ngày: 07/06/2017 | Quy cách: 348 tr.; 23,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kế toán tài chính; Bài tập; Bài giải

[9] 101 công thức tài chính doanh nghiệp : Gồm 101 công thức tài chính căn bản
Biên đóng góp; Biên lợi nhuận; Chỉ số thanh khoản; Chu kỳ hoạt động; Độ co giãn của cầu; Hệ số tiền mặt; Thống kê hồi quy;...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2013
Ký hiệu: 657.7 ĐÔ-T | Tác giả: Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/03/2014 | Quy cách: 168 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp

[10] 101 helpful hints for Ielts
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 AD-G | Chủ biên: Adams, Garry | Tác giả: Garry Adams, Terry Module
Ngày: 27/04/2017 | Quy cách: 175 p.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ielts; Helpful hints

Tìm thấy: 3402 bản / 341 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...