Thứ hai, ngày 21/08/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 719,336
   Hiện tại: 32

Tài liệu nổi bật
 SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
[11] 102 sự kiến nổi tiếng thế giới
Nhà XB: VH-TT | NXB: 1999
Ký hiệu: 000 Mô-T | Tác giả: 
Ngày: 20/01/2017 | Quy cách: 551 tr. : mh.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Sự kiến; Thế giới; Nổi tiếng

[12] 105 chuyện lạ
Quyển sách gồm những câu chuyện như sau: Nghĩa mẹ con; Cha giết con; Tự cấu cổ chết; Nguồn Đức Khổng Tử;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2013
Ký hiệu: 895.1 Mô-T | Tác giả: 
Ngày: 22/05/2017 | Quy cách: 455 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học; Truyện kể; Trung Quốc

[13] 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and Grow Rich . Tái bản lần 12
Nội dung quyển sách gồm 13 nguyên tắc như sau: Mong muốn; Niềm tin; Tự ám thị; Kiến thức chuyên sâu; Trí tưởng tưởng; Kế hoạch có tổ chức; Ra quyết định; Kiên trì;…
Nhà XB: LĐXH | NXB: 2016
Ký hiệu: 650.1 HI-N | Chủ biên: Hill, Napoleon | Tác giả: Napoleon Hill
Ngày: 29/12/2016 | Quy cách: 399 tr.; 24 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh doanh; Làm giàu; Bí quyết thành công; Think; Grow; Rich

[14] 13 truyện ngắn hay 2013
Quyển sách gồm có những truyện ngắn như sau: Rót rượu; Sổ lồng; Sương khói mịt mờ;...
Nhà XB: Văn học | NXB: 2014
Ký hiệu: 895.9223408 Mư-B | Tác giả: 
Ngày: 23/05/2017 | Quy cách: 214 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

[15] 1300 mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: những tình huống trong sinh hoạt hằng ngày; Những tình huống khi đi ra ngoài;...
Nhà XB: TP. HCM | NXB: 2003
Ký hiệu: 428.3 Mô-N | Tác giả: 
Ngày: 18/01/2017 | Quy cách: 232 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiếng Anh; Mẫu câu; Giao tiếp; Thông dụng; Hằng ngày

[16] 142 Tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 343.075 NG-H | Tác giả: Ngô Quỳnh Hoa
Ngày: 25/09/2015 | Quy cách: 783 tr.; 21 cm. | Còn lại: 48/48 | Cho mượn
Từ khóa: Pháp luật; Luật học; Kiểm soát sản xuất; Sản xuất; Công nghiệp

[17] 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm
Quyển sách gồm 17 nguyên tắc với những nội dung chính như sau: Nguyên tắc tầm quan trọng; Nguyên tắc toàn cảnh; Nguyên tắc phù hợp; Nguyên tắc chuỗi liên kết;...
| NXB: 2008
Ký hiệu: 658.402 MA-J | Chủ biên: Maxwell, John C. | Tác giả: John C. Maxwell
Ngày: 13/04/2017 | Quy cách: 244 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Làm việc nhóm; Nguyên tắc vàng

[18] 192 nước trên thế giới
Nhà XB: Thế giới | NXB: 2000
Ký hiệu: 910.9 Mô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Mai Lý Quảng; Đỗ Đức Thịnh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 651 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quốc gia; Địa lý; Xã hội

[19] 200 phương pháp quản lý mới nhất : quản lý kinh doanh làm vui lòng khách hàng
Những phương pháp quản lý mới ứng phó với sự biến đổi không ngừng trong xã hội sẽ giúp doanh nghiệp có được hiệu quả...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 658.8 TĂ-H | Tác giả: Tăng Văn Húc
Ngày: 08/06/2017 | Quy cách: 158 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản lý; Phương pháp; Kinh doanh; Khách hàng; Vui lòng

[20] 200 phương pháp quản lý mới nhất : sáng tạo ra lợi nhuận hợp lý
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 658.8 TĂ-H | Tác giả: Tăng Văn Húc
Ngày: 08/06/2017 | Quy cách: 152 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản lý; Phương pháp; Lợi nhuận

Tìm thấy: 3066 bản / 307 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ - Ứng dụng2
2Công nghệ sinh học6
3Công nghệ thông tin9
4Công nghệ, Môi trường2
5Khoa học tự nhiên11
6Khoa học xã hội4
7Kinh doanh - Marketing1
8Kinh tế12
9Kinh tế - Quản lý4
10Kỹ năng mềm2
11Kỹ thuật công nghệ1
12Nông - Lâm - Ngư1
13Tâm lý, Giáo dục4
14Tiếng anh -Ngoại ngữ2
15Văn bản luật2
16Văn hóa - Nghệ thuật3
17Xây dựng5