Thứ ba, ngày 15/10/2019
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 1,752,551
   Hiện tại: 1137

Tài liệu nổi bật
 SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
[11] 101 quan điểm kinh doanh sẽ làm thay đổi cách bạn làm việc
Quyển sách gồm 3 phần với những nội dung chính như sau: Quan điểm về con người; Quan điểm về hiệu quả hoạt động;...
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2017
Ký hiệu: 650.1 WE-A | Chủ biên: Weiss, Antonio E. | Tác giả: Antonio E. Weiss
Ngày: 10/08/2017 | Quy cách: 450 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quan điển kinh doanh; Cách làm việc

[12] 101 ý tưởng đột phá trong quảng cáo
Quyển sách gồm 10 chương với những nội dung chính như sau: Hoạch định chiến dịch quảng cáo; 55 cách định vị sản phẩm; Cách viết câu tiêu đề lôi cuốn;...
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2010
Ký hiệu: 659.1 DU-L | Chủ biên: Dupont, Luc | Tác giả: Luc Dupont
Ngày: 30/08/2017 | Quy cách: 284 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quảng cáo; Ý tưởng; Đột phá

[13] 102 sự kiến nổi tiếng thế giới
Nhà XB: VH-TT | NXB: 1999
Ký hiệu: 000 Mô-T | Tác giả: 
Ngày: 20/01/2017 | Quy cách: 551 tr. : mh.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Sự kiến; Thế giới; Nổi tiếng

[14] 105 chuyện lạ
Quyển sách gồm những câu chuyện như sau: Nghĩa mẹ con; Cha giết con; Tự cấu cổ chết; Nguồn Đức Khổng Tử;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2013
Ký hiệu: 895.1 Mô-T | Tác giả: 
Ngày: 22/05/2017 | Quy cách: 455 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học; Truyện kể; Trung Quốc

[15] 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and Grow Rich . Tái bản lần 12
Nội dung quyển sách gồm 13 nguyên tắc như sau: Mong muốn; Niềm tin; Tự ám thị; Kiến thức chuyên sâu; Trí tưởng tưởng; Kế hoạch có tổ chức; Ra quyết định; Kiên trì;…
Nhà XB: LĐXH | NXB: 2016
Ký hiệu: 650.1 HI-N | Chủ biên: Hill, Napoleon | Tác giả: Napoleon Hill
Ngày: 29/12/2016 | Quy cách: 399 tr.; 24 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh doanh; Làm giàu; Bí quyết thành công; Think; Grow; Rich

[16] 13 truyện ngắn hay 2013
Quyển sách gồm có những truyện ngắn như sau: Rót rượu; Sổ lồng; Sương khói mịt mờ;...
Nhà XB: Văn học | NXB: 2014
Ký hiệu: 895.9223408 Mư-B | Tác giả: 
Ngày: 23/05/2017 | Quy cách: 214 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

[17] 1300 mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: những tình huống trong sinh hoạt hằng ngày; Những tình huống khi đi ra ngoài;...
Nhà XB: TP. HCM | NXB: 2003
Ký hiệu: 428.3 Mô-N | Tác giả: 
Ngày: 18/01/2017 | Quy cách: 232 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiếng Anh; Mẫu câu; Giao tiếp; Thông dụng; Hằng ngày

[18] 142 Tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 343.075 NG-H | Tác giả: Ngô Quỳnh Hoa
Ngày: 25/09/2015 | Quy cách: 783 tr.; 21 cm. | Còn lại: 48/48 | Cho mượn
Từ khóa: Pháp luật; Luật học; Kiểm soát sản xuất; Sản xuất; Công nghiệp

[19] 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm
Quyển sách gồm 17 nguyên tắc với những nội dung chính như sau: Nguyên tắc tầm quan trọng; Nguyên tắc toàn cảnh; Nguyên tắc phù hợp; Nguyên tắc chuỗi liên kết;...
| NXB: 2008
Ký hiệu: 658.402 MA-J | Chủ biên: Maxwell, John C. | Tác giả: John C. Maxwell
Ngày: 13/04/2017 | Quy cách: 244 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Làm việc nhóm; Nguyên tắc vàng

[20] 192 nước trên thế giới
Nhà XB: Thế giới | NXB: 2000
Ký hiệu: 910.9 Mô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Mai Lý Quảng; Đỗ Đức Thịnh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 651 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quốc gia; Địa lý; Xã hội

Tìm thấy: 3402 bản / 341 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...