Thứ ba, ngày 15/10/2019
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 1,752,583
   Hiện tại: 1157

Tài liệu nổi bật
 SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
[21] 200 phương pháp quản lý mới nhất : quản lý kinh doanh làm vui lòng khách hàng
Những phương pháp quản lý mới ứng phó với sự biến đổi không ngừng trong xã hội sẽ giúp doanh nghiệp có được hiệu quả...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 658.8 TĂ-H | Tác giả: Tăng Văn Húc
Ngày: 08/06/2017 | Quy cách: 158 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản lý; Phương pháp; Kinh doanh; Khách hàng; Vui lòng

[22] 200 phương pháp quản lý mới nhất : sáng tạo ra lợi nhuận hợp lý
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 658.8 TĂ-H | Tác giả: Tăng Văn Húc
Ngày: 08/06/2017 | Quy cách: 152 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản lý; Phương pháp; Lợi nhuận

[23] 202 seful exercises for Ielts : international Edition
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 AD-G | Chủ biên: Adams, Garry | Tác giả: Garry Adams, Terry Peck
Ngày: 15/05/2017 | Quy cách: 128 tr.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Useful exercises for Ielts

[24] 215 câu hỏi-đáp pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp
Nội dung quyển sách gồm 5 phần với những nội dung chính như sau: Một số khái niệm cơ bản về sở hữu trí tuệ; Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;...
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.075 CHƯ | Tác giả: Chương trình hợp tác đặc biệt Việt Nam - Thụy Sĩ về sở hữu trí tuệ
Ngày: 16/01/2017 | Quy cách: 196 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Pháp luật; Quyền sở hữu; Công nghiệp; Bảo vệ; Hỏi đáp; Câu hỏi

[25] 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu và 11 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu trên Internet
Quyển sách có những nội dung chính như sau: Quy luật mở rộng thương hiệu; Quy luật hướng tâm; Quy luật quảng bá; Quy luật quảng cáo;...
Nhà XB: Tri thức | NXB: 2010
Ký hiệu: 658.827 RI-A | Chủ biên: Ries, Al | Tác giả: Al Ries, Laura Ries
Ngày: 30/08/2017 | Quy cách: 347 tr.; mh.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Xây dựng thương hiệu; Quy luật bất biến

[26] 22 quy luật vàng trong xây dựng nhãn hiệu
Nội dung quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Quy luật mở rộng nhãn hiệu; Quy luật thu hẹp trọng tâm; Quy luật quảng bá; Quy luật quảng cáo;...
Nhà XB: Tri thức | NXB: 2007
Ký hiệu: 658.827 RI-A | Chủ biên: Ries, Al | Tác giả: Al Ries; Laura Ries
Ngày: 13/01/2017 | Quy cách: 375 tr. : mh.; 23 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Xây dựng nhãn hiệu; Quy luật

[27] 243 câu hỏi và giải đáp về pháp luật kế toán, kiểm toán
Những quy định chung; Nội dung công tác kế toán; Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; Quản lý nhà nước về kế toán; Kiểm toán độc lập;…
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2008
Ký hiệu: 657.45076 HA-H | Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 331 tr.; 21 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Kiểm toán; Kế toán; Pháp luật

[28] 25 đề thi trắc nghiệm tiếng anh : luyện thi trung học phổ thông, đại học : theo chương trình mới của Bộ giáo dục và đào tạo
Nhà XB: ĐH. Sư phạm | NXB: 2006
Ký hiệu: 428 TR-T | Tác giả: Trần Mạnh Tường
Ngày: 14/01/2017 | Quy cách: 229 p.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiếng anh; Đề thi; Trắc nghiệm; Luyện thi

[29] 2500 câu Anh - Hoa - Việt thông dụng . Tập 1
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2005
Ký hiệu: 428.3 NG-D T.1 | Tác giả: Nguyễn Thành Danh
Ngày: 11/05/2017 | Quy cách: 312 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Anh; Hoa; Việt; Câu thông dụng

[30] 2500 câu Anh - Hoa - Việt thông dụng . Tập 2
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2005
Ký hiệu: 428.3 NG-D T.2 | Tác giả: Nguyễn Thành Danh
Ngày: 11/05/2017 | Quy cách: 287 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiếng anh; Tiếng hoa; Tiếng việt; Câu thông dụng

Tìm thấy: 3402 bản / 341 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...