Thứ ba, ngày 15/10/2019
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 1,752,669
   Hiện tại: 76

Tài liệu nổi bật
 SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
[41] 36 phóng sự, ký sự Hà Nội
Tập hợp 36 bài phóng sự, ký sự viết về cuộc sống xã hội, nét văn hoá và con người Hà Nội trên con đường đổi mới, phát triển hiện đại
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2010
Ký hiệu: 303.0959731 Ph-S | Tác giả: Quốc Văn
Ngày: 17/02/2016 | Quy cách: 279 tr.; 21 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Con người; Văn hóa; Đời sống xã hội; Hà Nội; Ký sự; Phóng sự;

[42] 36 phóng sự, ký sự Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 303.0959731 Ph-S | Chủ biên:  | Tác giả: Quốc Văn
Ngày: 26/02/2016 | Quy cách: 279 tr.; 21 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phóng sự; Ký sự; Hà Nội

[43] 36 sự kiện lịch sử tiêu biểu của Thăng Long Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 959.731 CA-L | Tác giả: Cao Văn Liên
Ngày: 15/12/2015 | Quy cách: 151 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hà Nội; Lịch sử; Thăng Long Hà Nội

[44] 36 tác giả Thăng Long - Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 895.92209 AN-C | Chủ biên: Anh Chi | Tác giả: Anh Chi, Tạ Ngọc Liễn
Ngày: 19/02/2016 | Quy cách: 351 tr.; 21 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hà Nội; Thăng Long; Tác giả

[45] 36 truyện ngắn Hà Nội
Quyển sách viết về những truyện ngắn như sau: Trong quán phở gia truyền; Bến phà đen lặng gió; Quá trình êm dịu;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2010
Ký hiệu: 895.922 597 31 Ba-M | Tác giả: 
Ngày: 14/09/2017 | Quy cách: 458 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Truyện ngắn; Hà Nội

[46] 360 tuyệt chiêu trong kinh doanh
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Lừa dối; Vây nguy cứu triệu; Mượn gió bẻ măng; Cháy nhà hôi của, mượn gió bẻ măng;...
Nhà XB: Nxb. Thanh Hóa | NXB: 2002
Ký hiệu: 658.001 LƯ-T | Tác giả: Lưu Thắng
Ngày: 12/04/2017 | Quy cách: 480 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh doanh; Tuyệt chiêu

[47] 404 useful exercises for Ielts : academic module
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 SC-D | Chủ biên: Scovell, Donna | Tác giả: Donna Scovell, Vickie Pastellas, Max Knobel
Ngày: 15/05/2017 | Quy cách: 127 p.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 404 useful exercises for Ielts

[48] 404 useful exercises for Ielts : general training module
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 SC-D | Chủ biên: Scovell, Donna | Tác giả: Donna Scovell, Vickie Pastellas, Max Knobel
Ngày: 15/05/2017 | Quy cách: 127 p.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 404 useful exercises for Ielts

[49] 450 tình huống kế toán tài chính : Hướng dẫn thực hành bài tập kế toán (Tái bản lần 3)
Tiền và các khoản ứng trước; Nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ; Bất động sản đầu tư; Chênh lệch tỷ giá;…
Nhà XB: Tài chính | NXB: 2010
Ký hiệu: 657 VO-N | Chủ biên: Võ Văn Nhị | Tác giả: Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 318 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kế toán tài chính; Kế toán

[50] 50 điều cần biết để nâng cao cuộc sống thời hiện đại
Quyển sách gồm 7 chương với những nội dung chính như sau: Thân thể; Tâm tình; Kiếm tiền tiêu tiền và giữ tiền;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2008
Ký hiệu: 158 Nă-M | Tác giả: 
Ngày: 20/06/2017 | Quy cách: 314 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Đời sống; Ứng dụng

Tìm thấy: 3402 bản / 341 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...