Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 676,028
   Hiện tại: 39

Tài liệu nổi bật
 SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
[61] American business vocabulary = Từ vựng tiếng Anh thương mại
Nhà XB: TP. HCM | NXB: 2001
Ký hiệu: 428.1 FL-J | Chủ biên: Flower, John | Tác giả: John Flower; Ron Martínez
Ngày: 19/01/2017 | Quy cách: 130 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Vocabulary; American business; Từ vựng; tiếng Anh; thương mại

[62] American streamline
Nhà XB: Trẻ | NXB: 1999
Ký hiệu: 428 HA-B | Chủ biên: Hartley, Bernard | Tác giả: Bernard Hartley; Perter Viney
Ngày: 20/01/2017 | Quy cách: 376 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: American; Streamline

[63] American stremline
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2000
Ký hiệu: 428 HA-B | Chủ biên: Hartley, Bernard | Tác giả: Bernard Hartley, Peter Viney Departures
Ngày: 13/02/2017 | Quy cách: 278 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Stremline; American

[64] An introduction to Chinese, Japanese, and Korean computing : Series in computer science, vol. 12
Introduction; About the Chinese language; Input methods;...
Nhà XB: World scientific | NXB: 1989
Ký hiệu: 004 HU-J v.12 | Chủ biên: Huang, Jack K.T. | Tác giả: Jack K.T. Huang, Timothy D. Huang.
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: xxi, 437 p. : ill.; 20 cm.  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chinese; Japanese; Korean

[65] An introduction to object-oriented programming with Java : third edition
Nhà XB: McGraw-Hill | NXB: 2004
Ký hiệu: 005.133 WU-C | Chủ biên: Wu, C. Thomas | Tác giả: C. Thomas Wu
Ngày: 19/05/2014 | Quy cách: xxix, 962 p. : col. ill.; 24 cm.  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Program; Java; Object-orient

[66] An toàn và bảo mật tin tức trên mạng
Nhà XB: Bưu điện | NXB: 2001
Ký hiệu: 005.8 | Chủ biên:  | Tác giả: Bùi Trọng Liên; Lê Đức Niệm
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 279tr.; 1 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tin học; Mạng

[67] Ấn tượng Đà Nẵng
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.9283403 Ân-T | Tác giả: Đà Linh, Nguyễn Kim Huy
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 320 tr.; 20 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học Việt; Văn học -- Hồi ký

[68] Analyzing moral issues, third edition
Nhà XB: McGraw Hill | NXB: 2005
Ký hiệu: 170 BO-J | Chủ biên: Boss, Judith A. | Tác giả: Judith A. Boss.
Ngày: 30/05/2014 | Quy cách: 1 v. (various pagings); 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[69] Angel investing : matching startup funds with startup companies : the guide for entrepreneurs, individual investors, and venture capitalists / Mack Van Osnabugge and Robert J. Robinson.
Ký hiệu: 6.58152e+007
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[70] Ảnh hưởng của gia đình Phật tử trong thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nước ta hiện nay : sách tham khảo
Trong quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị tư tưởng, văn hóa, xã hội và đến lối sống, tâm lý, đạo đức, phong tục tập quán của các tầng lớp người...
Nhà XB: Lý luận chính trị | NXB: 2008
Ký hiệu: 203 LÊ-Đ | Tác giả: Lê Văn Đính
Ngày: 23/01/2017 | Quy cách: 213 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phật giáo; Gia đình; Thanh thiếu niên; Ảnh hưởng; Nước ta; Hiện nay

Tìm thấy: 2567 bản / 257 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

 
TTSách mớiSL
1Khoa học tự nhiên9
2Khoa học xã hội44
3Kinh doanh - Marketing1
4Kinh tế100
5Kỹ năng mềm3
6Kỹ thuật công nghệ1
7Sử địa, Danh nhân2
8Tiếng anh -Ngoại ngữ56
9Văn hóa - Nghệ thuật1
10Xây dựng18