Thứ hai, ngày 27/02/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 670,272
   Hiện tại: 36

Tài liệu nổi bật
 SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH
[61] American stremline
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2000
Ký hiệu: 428 HA-B | Chủ biên: Hartley, Bernard | Tác giả: Bernard Hartley, Peter Viney Departures
Ngày: 13/02/2017 | Quy cách: 278 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Stremline; American

[62] An introduction to Chinese, Japanese, and Korean computing : Series in computer science, vol. 12
Introduction; About the Chinese language; Input methods;...
Nhà XB: World scientific | NXB: 1989
Ký hiệu: 004 HU-J v.12 | Chủ biên: Huang, Jack K.T. | Tác giả: Jack K.T. Huang, Timothy D. Huang.
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: xxi, 437 p. : ill.; 20 cm.  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chinese; Japanese; Korean

[63] An introduction to object-oriented programming with Java : third edition
Nhà XB: McGraw-Hill | NXB: 2004
Ký hiệu: 005.133 WU-C | Chủ biên: Wu, C. Thomas | Tác giả: C. Thomas Wu
Ngày: 19/05/2014 | Quy cách: xxix, 962 p. : col. ill.; 24 cm.  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Program; Java; Object-orient

[64] An toàn và bảo mật tin tức trên mạng
Nhà XB: Bưu điện | NXB: 2001
Ký hiệu: 005.8 | Chủ biên:  | Tác giả: Bùi Trọng Liên; Lê Đức Niệm
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 279tr.; 1 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tin học; Mạng

[65] Ấn tượng Đà Nẵng
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.9283403 Ân-T | Tác giả: Đà Linh, Nguyễn Kim Huy
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 320 tr.; 20 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học Việt; Văn học -- Hồi ký

[66] Analyzing moral issues, third edition
Nhà XB: McGraw Hill | NXB: 2005
Ký hiệu: 170 BO-J | Chủ biên: Boss, Judith A. | Tác giả: Judith A. Boss.
Ngày: 30/05/2014 | Quy cách: 1 v. (various pagings); 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[67] Angel investing : matching startup funds with startup companies : the guide for entrepreneurs, individual investors, and venture capitalists / Mack Van Osnabugge and Robert J. Robinson.
Ký hiệu: 6.58152e+007
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[68] Ảnh hưởng của gia đình Phật tử trong thanh thiếu niên tín đồ phật giáo ở nước ta hiện nay : sách tham khảo
Trong quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị tư tưởng, văn hóa, xã hội và đến lối sống, tâm lý, đạo đức, phong tục tập quán của các tầng lớp người...
Nhà XB: Lý luận chính trị | NXB: 2008
Ký hiệu: 203 LÊ-Đ | Tác giả: Lê Văn Đính
Ngày: 23/01/2017 | Quy cách: 213 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phật giáo; Gia đình; Thanh thiếu niên; Ảnh hưởng; Nước ta; Hiện nay

[69] Ảnh Việt Nam thế kỷ XX = Vietnamese photography in the 20th century = La photographie du Vietnam au 20e siècle
Nhà XB: Văn hoá - Thông tin | NXB: 2002
Ký hiệu: 778.991597 HÔI | Tác giả: Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 398 tr. : mh. Màu; 30 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ảnh Việt Nam; Ảnh;

[70] Application of neural networks and other learning technologies in process engineering
Nhà XB: ICP | NXB: 2001
Ký hiệu: 006.32 Ap-N | Chủ biên:  | Tác giả: I.M. Mujtaba, M.A. Hussain
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: xv, 405 p. :ill.;22 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Computer science

Tìm thấy: 2378 bản / 238 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học1
2Khoa học tự nhiên5
3Khoa học xã hội8
4Kinh doanh - Marketing3
5Kinh tế116
6Kinh tế - Quản lý1
7Sử địa, Danh nhân3
8Tâm lý, Giáo dục5
9Tiếng anh -Ngoại ngữ16
10Văn hóa - Nghệ thuật1
11Xây dựng2