Thứ hai, ngày 01/06/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,350,556
   Hiện tại: 597

Tài liệu nổi bật
 Y TẾ - SỨC KHỎE
[11] Human anatomy and physiology labortory manual . Tenth adition
| NXB: 2007
Ký hiệu: 610 MA-E | Chủ biên: Maried, Elaine N. | Tác giả: Elaine N. Maried, Susan J. Mitchell
Ngày: 15/09/2017 | Quy cách: 746 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Physiology labortory; Human anatomy; Manual

[12] Joint annual health review 2009 : human resources for healh in Vietnam
| NXB: 2009
Ký hiệu: 616.98 Jo-A | Tác giả: 
Ngày: 12/09/2017 | Quy cách: 164 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Joint annual health review

[13] Kỹ năng sống khoa học để bảo vệ sức khỏe
Quyển sách này bao gồm 12 chương, bao gồm những vấn đề sau: Ăn hợp lý và khoa học mới có đủ chất dinh dưỡng; Uống chất có dinh dưỡng mới tăng sức khỏe;...
Nhà XB: LĐ - XH | NXB: 2014
Ký hiệu: 613.2 Ky-N | Tác giả: 
Ngày: 24/05/2017 | Quy cách: 99 tr.; 21 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Bảo vệ sức khỏe; Kỹ năng sống

[14] Medical center occupational health and safety
Nhà XB: Lippincott Williams & Wilkins | NXB: 1999
Ký hiệu: 363.1193621 Me-C | Chủ biên: McCunney, Robert J. | Tác giả: Robert J. McCunney, Cheryl S. Barbanel.
Ngày: 10/07/2014 | Quy cách: xv, 429 p. :ill.;26 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Occupational Health;

[15] Phòng và chữa bệnh người già cảm mạo - ho, hen, suyễn, viêm phổi - nghẽn tắc phổi
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Bệnh cảm mạo; Cách chữa bệnh cảm mạo; Viêm phổi tuổi già;...
Nhà XB: Nxb. Hà Nội | NXB: 2008
Ký hiệu: 612.2 Ph-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Ngọc Dậu
Ngày: 17/05/2017 | Quy cách: 168 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phòng bệnh; Chữa bệnh; Người già; Cảm mạo; Ho; Hen; Suyễn; Viêm phổi; Nghẽn tắc phổi

[16] Stress và sức khỏe
Nhà XB:  Thanh niên | NXB: 2004
Ký hiệu: 616.98 ĐĂ-K | Tác giả: Đặng Phương Kiệt
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 272 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Stress; Trầm cảm; Sức khoẻ

[17] The handwashing handbook : a guide for developing a hygiene promotion program to increase handwashing wit soap
| NXB: 2000
Ký hiệu: 613.2 Th-H | Tác giả: 
Ngày: 14/09/2017 | Quy cách: 76 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: The handwashing handbook

[18] Văn hóa thế giới - Văn hóa phương Đông
Điều duy nhất chúng tôi biết được rằng, khi bạn cầm trên tay cuốn "Văn hóa thế giới - Văn hóa Trung Hoa" này và đọc nó một cách say mê,...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2013
Ký hiệu: 306.951 Vă-H | Tác giả: 
Ngày: 24/05/2017 | Quy cách: 359 tr.; 21 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hóa; Thế giới; Trung Quốc

[19] Wellness made easy : 365 tips for better health
| NXB: 1995
Ký hiệu: 613.2 We-M | Tác giả: 
Ngày: 13/09/2017 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Wellness made easy

Tìm thấy: 19 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]