Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,330
   Hiện tại: 32

Tài liệu nổi bật
 KINH DOANH - MARKETING
[1] Bài tập quản trị sản xuất
Năng suất; Tổ chức sản xuất; Bố trí sản xuất; Quản lý kỹ thuật; Chiến lược sản xuất; Hoạch định tổng hợp;...
Nhà XB: Nxb. Tài chính | NXB: 2007
Ký hiệu: 658.5076 NG-L | Chủ biên: Nguyễn Thanh Liêm | Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 246 tr. : mh; 24 cm. | Còn lại: 65/65 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Quản trị sản xuất

[2] Bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp
Năng suất; Dự báo; Hoạch định công suất;...
Nhà XB: Đại học Kinh tế quốc dân | NXB: 2009
Ký hiệu: 658.5 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 223 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị sản xuất; Tác ngiệp

[3] Bài tập quản trị tác nghiệp
Dự báo nhu cầu sản phẩm; Hoạch định công suất; Định vị doanh nghiệp; Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp;…
Nhà XB: ĐH KTQD | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.5076 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 279 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị tác nghiệp

[4] Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện
Quyển sách gồm 5 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về bán hàng; Người bán hàng bưu điện; Kỹ năng bán hàng;...
Nhà XB: Bưu điện | NXB: 2007
Ký hiệu: 658.81 NG-T | Tác giả: Nguyễn Thượng Thái
Ngày: 07/06/2017 | Quy cách: 285 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Bán hàng; Quản trị bán hàng; Doanh nghiệp

[5] Biến cái không thể thành có thể : câu chuyện về Bernard Brochand chủ tích tập đoàn quảng cáo hàng đầu thế giới DDB
Quyển sách gồm 32 chương với những nội dung chính như sau: Mười ước mơ của một kẻ mơ mộng tham lam; Bức thư cuối cùng cho người bạn đã qua đời; Người bán ý tưởng;...
Nhà XB: Tri Thức | NXB: 2008
Ký hiệu: 659.109 44 CO-P | Chủ biên: COCHARD, Pierre-Dominque | Tác giả: Pierre-Dominque COCHARD
Ngày: 29/05/2017 | Quy cách: 291 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quảng cáo; Tập đoàn DDB

[6] Bong bóng thương hiệu
Có một thứ bong bóng khác đang ẩn nấp trong nền kinh tế cảu chúng ta. Nó đại diện cho hơn bốn nghìn tỷ đô-la trong thị trương...
Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM | NXB: 2009
Ký hiệu: 658.827 GE-J | Chủ biên: Gerzema, John | Tác giả: John Gerzema; Ed Lebar
Ngày: 04/01/2017 | Quy cách: 346 tr. : mp; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thương hiệu; Bong bóng

[7] Các khái niệm cơ bản về Marketing
Nhà XB: Nxb. Trẻ | NXB: 2001
Ký hiệu: 658.8 Kh-N | Chủ biên:  | Tác giả: Chương trình phát triển Dự án Mê Kông
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 99, 6] tr. : mh. 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Marketing; Tiếp thị; Quảng cáo

[8] Các nguyên tắc Marketing = The principles of marketing
Quyển sách gồm 14 chương với những nội dung chính như sau: Việc phân khúc, định mục tiêu và định vị trí trong thị trường; Phương cách tiếp cận việc đánh giá;...
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2000
Ký hiệu: 658.8 DƯ-H | Tác giả: Dương Hữu Hạnh
Ngày: 02/06/2017 | Quy cách: 393 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Marketing; Nguyên tắc

[9] Cẩm nang dành cho nhân viên kinh doanh = The sales success hanbook
Quyển sách viết về 20 bài học về cách gợi mở và kế thúc các thương vụ trong thời đại ngày nay như sau: Chào hàng; Tạo ra một cuộc đối thoại; Luôn ở trong tư thế chuẩn bị;...
Nhà XB: Tổng hợp Tp. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 658.85 RI-L | Chủ biên: Richarson, Linda | Tác giả: Linda Richarson
Ngày: 05/06/2017 | Quy cách: 70 tr.; 23 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nhân viên kinh doanh; Cẩm nang; The sales success hanbook

[10] Cẩm nang về dịch vụ khách sạn, nhà hàng : dành cho người mới vào nghề
Nội dung cuốn sách bao gồm nhiều chủ đề khác nhau từ cách phục vụ khách sạn, nhà hàng theo phong cách Phương Tây cho đến sự đa dạng của các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới;...
Nhà XB: TT & TT | NXB: 2013
Ký hiệu: 647.94 MO-A | Chủ biên: Mohamad, Amir Ahmad | Tác giả: Amir Ahmad Mohamad
Ngày: 06/09/2016 | Quy cách: 100 tr. : mh, 1 phần màu; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Dịch vụ; Khách sạn; Nhà hàng; Cẩm nang

Tìm thấy: 156 bản / 16 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...