Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 683,004
   Hiện tại: 42

Tài liệu nổi bật
 KINH DOANH - MARKETING
[1] Bài tập quản trị sản xuất
Năng suất; Tổ chức sản xuất; Bố trí sản xuất; Quản lý kỹ thuật; Chiến lược sản xuất; Hoạch định tổng hợp;...
Nhà XB: Nxb. Tài chính | NXB: 2007
Ký hiệu: 658.5076 NG-L | Chủ biên: Nguyễn Thanh Liêm | Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Thị Minh Hằng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 246 tr. : mh; 24 cm. | Còn lại: 70/70 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Quản trị sản xuất

[2] Bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp
Năng suất; Dự báo; Hoạch định công suất;...
Nhà XB: Đại học Kinh tế quốc dân | NXB: 2009
Ký hiệu: 658.5 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 223 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị sản xuất; Tác ngiệp

[3] Bài tập quản trị tác nghiệp
Dự báo nhu cầu sản phẩm; Hoạch định công suất; Định vị doanh nghiệp; Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp;…
Nhà XB: ĐH KTQD | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.5076 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 279 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị tác nghiệp

[4] Bong bóng thương hiệu
Có một thứ bong bóng khác đang ẩn nấp trong nền kinh tế cảu chúng ta. Nó đại diện cho hơn bốn nghìn tỷ đô-la trong thị trương...
Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM | NXB: 2009
Ký hiệu: 658.827 GE-J | Chủ biên: Gerzema, John | Tác giả: John Gerzema; Ed Lebar
Ngày: 04/01/2017 | Quy cách: 346 tr. : mp; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thương hiệu; Bong bóng

[5] Các khái niệm cơ bản về Marketing
Nhà XB: Nxb. Trẻ | NXB: 2001
Ký hiệu: 658.8 Kh-N | Chủ biên:  | Tác giả: Chương trình phát triển Dự án Mê Kông
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 99, 6] tr. : mh. 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Marketing; Tiếp thị; Quảng cáo

[6] Cẩm nang về dịch vụ khách sạn, nhà hàng : dành cho người mới vào nghề
Nội dung cuốn sách bao gồm nhiều chủ đề khác nhau từ cách phục vụ khách sạn, nhà hàng theo phong cách Phương Tây cho đến sự đa dạng của các nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới;...
Nhà XB: TT & TT | NXB: 2013
Ký hiệu: 647.94 MO-A | Chủ biên: Mohamad, Amir Ahmad | Tác giả: Amir Ahmad Mohamad
Ngày: 06/09/2016 | Quy cách: 100 tr. : mh, 1 phần màu; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Dịch vụ; Khách sạn; Nhà hàng; Cẩm nang

[7] Câu chuyện của McKinsey và sức ảnh hưởng bí mật của nó lên doanh nghiệp Mỹ = The Firm
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Cậu bé ở trang trai
Nhà XB: Dân Trí | NXB: 2016
Ký hiệu: 658 MC-D | Chủ biên: McDONALD, Duff | Tác giả: Duff McDONALD
Ngày: 10/02/2017 | Quy cách: 555 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Doanh nghiệp; Mỹ; Ảnh hưởng; McKinsey; Câu chuyện; The Firm

[8] Đánh giá môi trường chiến lược : phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam
Khái niệm về đánh giá môi trường chiến lược; Tổng quan về tình hình áp dụng đánh giá môi trường chiến lược trên thế giới và trong nước;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 363.732 Đa-G | Chủ biên: Phạm Ngọc Đăng | Tác giả: Phạm Ngọc Đăng,... [và những người khác]
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 335 tr.; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Môi trường; Việt Nam

[9] Giải mã bí mật PR . Tập 1
Nội dung quyển sách gồm 2 phần với những nọi dung chính như sau: Câu hỏi thường gạp của những người muốn dân thân vào nghê PR; Câu hỏi thường gặp của những người đang thực hiện hành nghê...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 658.8 LÊ-P T.1 | Tác giả: Lê Trần Bảo Phương
Ngày: 10/02/2017 | Quy cách: 139 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: PR; Bí mật; Giải mã

[10] Giáo trình khởi sự kinh doanh
Nghề kinh doanh và doanh nhân trong nền kinh tế thị trường; Hình thành ý tưởng kinh doanh; Triển khai hoạt động kinh doanh;...
Nhà XB: ĐH KTQD | NXB: 2012
Ký hiệu: 658.11 NG-H | Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền
Ngày: 12/03/2015 | Quy cách: 246 tr.; 21 cm. | Còn lại: 19/20 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh doanh; Khởi sự; Giáo trình; Quản trị kinh doanh

Tìm thấy: 123 bản / 13 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26