Thứ năm, ngày 09/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,268
   Hiện tại: 11

Tài liệu nổi bật
 VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
[1] 105 chuyện lạ
Quyển sách gồm những câu chuyện như sau: Nghĩa mẹ con; Cha giết con; Tự cấu cổ chết; Nguồn Đức Khổng Tử;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2013
Ký hiệu: 895.1 Mô-T | Tác giả: 
Ngày: 22/05/2017 | Quy cách: 455 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học; Truyện kể; Trung Quốc

[2] 13 truyện ngắn hay 2013
Quyển sách gồm có những truyện ngắn như sau: Rót rượu; Sổ lồng; Sương khói mịt mờ;...
Nhà XB: Văn học | NXB: 2014
Ký hiệu: 895.9223408 Mư-B | Tác giả: 
Ngày: 23/05/2017 | Quy cách: 214 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Việt Nam

[3] 36 bài ca Hà Nội
Quyển sách viết về 36 bài hát về Hà Nội như sau: Tiến về Hà Nội; Hoa Sữa; Nhớ về Hà Nội;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2010
Ký hiệu: 781.3 Ba-M | Tác giả: 
Ngày: 19/06/2017 | Quy cách: 75 tr.; 27 cm. | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Bài ca; Hà Nội

[4] 36 bạn bè quốc tế với Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 303.40959731 Ba-B | Tác giả: 
Ngày: 22/02/2016 | Quy cách: 166 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hà Nội; Con Người; Văn hóa; Đời sống xã hội;

[5] 36 chợ Thăng Long - Hà Nội
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Chợ Đồng Xuân; Chợ đêm phố cổ; Chợ hoa Hàng Lược;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2010
Ký hiệu: 394.6731 Ba-M | Chủ biên:  | Tác giả: 
Ngày: 23/05/2017 | Quy cách: 107 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chợ; Thăng Long; Hà Nội

[6] 36 hoàng hậu, hoàng phi Thăng Long - Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 923.1597 Ho-H | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc
Ngày: 26/02/2016 | Quy cách: 182 tr.; 21 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hà Nội; Hoàng hậu; Hoàng phi; Thăng Long; Hà Nội

[7] 36 lễ hội Thăng Long - Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 394.26959731 LÊ-H | Tác giả: 
Ngày: 19/02/2016 | Quy cách: 126 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thăng Long; Hà Nội; Lễ hội

[8] 36 nhân vật lịch sử, văn hóa nổi tiếng Thăng Long - Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 920.059731 LA-K | Chủ biên: Lam Khê | Tác giả: Lam Khê, Khánh Minh
Ngày: 19/02/2016 | Quy cách: 111 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thăng Long; Hà Nội; Danh nhân; Văn hóa

[9] 36 phóng sự, ký sự Hà Nội
Tập hợp 36 bài phóng sự, ký sự viết về cuộc sống xã hội, nét văn hoá và con người Hà Nội trên con đường đổi mới, phát triển hiện đại
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2010
Ký hiệu: 303.0959731 Ph-S | Tác giả: Quốc Văn
Ngày: 17/02/2016 | Quy cách: 279 tr.; 21 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Con người; Văn hóa; Đời sống xã hội; Hà Nội; Ký sự; Phóng sự;

[10] 36 phóng sự, ký sự Hà Nội
| NXB: 2010
Ký hiệu: 303.0959731 Ph-S | Chủ biên:  | Tác giả: Quốc Văn
Ngày: 26/02/2016 | Quy cách: 279 tr.; 21 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phóng sự; Ký sự; Hà Nội

Tìm thấy: 188 bản / 19 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...