Thứ hai, ngày 01/06/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,350,472
   Hiện tại: 555

Tài liệu nổi bật
 SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI
[1] Bách khoa sức khỏe - Bảo vệ sức khỏe tuổi trung, thanh niên
Quyển sách gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Bữa ăn và dinh dưỡng; Sinh hoạt thường ngày và bảo vệ sức khỏe; Làm đẹp và chỉnh hình;...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2014
Ký hiệu: 613.04 Ba-K | Tác giả: 
Ngày: 26/05/2017 | Quy cách: 232 tr.; 21 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Y tế; Sức khỏe; Tuổi trung niên; Tuổi thanh niên

[2] Phòng và chữa bệnh người già cảm mạo - ho, hen, suyễn, viêm phổi - nghẽn tắc phổi
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Bệnh cảm mạo; Cách chữa bệnh cảm mạo; Viêm phổi tuổi già;...
Nhà XB: Nxb. Hà Nội | NXB: 2008
Ký hiệu: 612.2 Ph-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Ngọc Dậu
Ngày: 17/05/2017 | Quy cách: 168 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Phòng bệnh; Chữa bệnh; Người già; Cảm mạo; Ho; Hen; Suyễn; Viêm phổi; Nghẽn tắc phổi

[3] Văn hóa thế giới - Văn hóa phương Đông
Điều duy nhất chúng tôi biết được rằng, khi bạn cầm trên tay cuốn "Văn hóa thế giới - Văn hóa Trung Hoa" này và đọc nó một cách say mê,...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2013
Ký hiệu: 306.951 Vă-H | Tác giả: 
Ngày: 24/05/2017 | Quy cách: 359 tr.; 21 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hóa; Thế giới; Trung Quốc

Tìm thấy: 3 bản