Thứ hai, ngày 01/06/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,350,525
   Hiện tại: 582

Tài liệu nổi bật
 Y KHOA - DƯỢC
[1] Biomedical ethics
Nhà XB: McGraw-Hill | NXB: 2001
Ký hiệu: 174.2 Bi-E | Chủ biên: Mappes, Thomas A. | Tác giả: Thomas A. Mappes, David DeGrazia.
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: xii, 707 p.; 23 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[2] Giáo trình giải phẫu, sinh lý người và động vật
Sơ lược về giải phẫu sinh lý người và động vật; Máu và bạch huyết; Giải phẫu, sinh lý hệ tiêu hóa; Giải phẫu sinh lý nội tiết;…
Nhà XB: GDVN | NXB: 2013
Ký hiệu: 612 VO-T | Chủ biên: Võ Văn Toàn | Tác giả: Võ Văn Toàn, Lê Thị Phượng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 475 tr.; 24 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Người; Giải phẫu; Sinh lý người; Động vật

[3] Human anatomy . Sixth edition
| NXB: 2010
Ký hiệu: 616 ME-E | Chủ biên: Merieb, Elaine N. | Tác giả: Elaine N. Merieb, Patricia Brady Wilhelm, Jon Mallatt
Ngày: 13/09/2017 | Quy cách: 846 p. : ill | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Human anatomy

[4] Human anatomy and physiology labortory manual . Tenth adition
| NXB: 2007
Ký hiệu: 610 MA-E | Chủ biên: Maried, Elaine N. | Tác giả: Elaine N. Maried, Susan J. Mitchell
Ngày: 15/09/2017 | Quy cách: 746 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Physiology labortory; Human anatomy; Manual

Tìm thấy: 4 bản