Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 676,043
   Hiện tại: 54

Tài liệu nổi bật
 VĂN BẢN LUẬT
[1] Bộ luật lao động
Những vấn đề cần biết về luật lao động;Những quy định chung; Việc làm; Học nghề;...
Nhà XB: LĐ - XH | NXB: 2005
Ký hiệu: 344.01 Bô-L | Tác giả: Bộ luật lao động
Ngày: 03/04/2014 | Quy cách: 103 tr.; 19 cm. | Còn lại: 19/19 | Cho mượn
Từ khóa: Luật lao động

[2] Các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2000
Ký hiệu: 690.026597 Vă-B | Tác giả: .....................
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 435 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Xây dựng; Đầu tư; Kinh tế

[3] Các văn bản pháp luật về đấu thầu và tư vấn trong hoạt động kinh tế và hành chính tại Việt Nam
Nhà XB: Thống kê | NXB: 1999
Ký hiệu: 342 Vă-B | Chủ biên:  | Tác giả: .........
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 796 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn bản pháp lý; Đấu thầu; Tư vấn; Kinh tế; Hành chính

[4] Các văn bản pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 1998
Ký hiệu: 343 Vă-B | Chủ biên:  | Tác giả: .......................
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 1023 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tài chính; Quản lý tài chính

[5] Hệ thống văn bản hiện hành về tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp
Nhà XB: Lao động - xã hội | NXB: 2001
Ký hiệu: 344.012 BÔ | Tác giả: Bộ Lao động - thương binh và xã hội.
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 602 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiền lương; Văn bản pháp lý

[6] Hỏi - đáp về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của công chức, viên chức và người lao động
Nhà XB: Nxb. Tp. HCM | NXB: 1998
Ký hiệu: 344.01 NG-Đ | Chủ biên: Nguyễn Ngọc Điệp | Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thị Kim Nga
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 170 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật lao động; Luật pháp; Công chức -- Quy chế

[7] Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam
Những vấn đề cơ bản trong bộ luật dân sự; Những quy định về hoạt động thương mại; Hợp đồng kinh tế;...
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2002
Ký hiệu: 346 Ho-Đ | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Thành Châu, Nguyễn Thu Thảo
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 855 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật kinh tế;

[8] Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh
Nhà XB: Lao động - xã hội | NXB: 2004
Ký hiệu: 651.75 BU-K | Chủ biên: Bùi Thị Khuyên | Tác giả: Bùi Thị Khuyên, Phạm Văn Phấn, Phạm Thị Thùy Dương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 504 tr.; 24 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hợp đồng kinh tế; Kinh tế; Kinh doanh

[9] Luật kinh tế
Pháp luật kinh tế và chủ thể trong kinh doanh; Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; Pháp luật về giải quyết trong tranh chấp; Pháp luật về phá sản;…
Nhà XB: Nxb. TTTT | NXB: 2009
Ký hiệu: 343 Lu-K | Chủ biên: Trần Minh Thuận | Tác giả: Trần MinhThuận
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 159 tr.; 21 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật kinh tế; Pháp luật;

[10] Luật quy hoạch đô thị
Những quy định chung; Lập quy hoạch đô thị; Thẩm đinh, phê duyệt quy hoạch đô thị; Điều chỉnh quy hoạch đô thị; Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch;...
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2010
Ký hiệu: 690.026597 LUA | Tác giả: 
Ngày: 06/05/2016 | Quy cách: 65 tr.; 19 cm.  | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật học; Xây dựng; Quy hạch; Đô thị; Pháp luật; Việt Nam

Tìm thấy: 20 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

 
TTSách mớiSL
1Khoa học tự nhiên9
2Khoa học xã hội44
3Kinh doanh - Marketing1
4Kinh tế100
5Kỹ năng mềm3
6Kỹ thuật công nghệ1
7Sử địa, Danh nhân2
8Tiếng anh -Ngoại ngữ56
9Văn hóa - Nghệ thuật1
10Xây dựng18