Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 683,019
   Hiện tại: 57

Tài liệu nổi bật
 VĂN BẢN LUẬT
[1] Bộ luật lao động
Những vấn đề cần biết về luật lao động;Những quy định chung; Việc làm; Học nghề;...
Nhà XB: LĐ - XH | NXB: 2005
Ký hiệu: 344.01 Bô-L | Tác giả: Bộ luật lao động
Ngày: 03/04/2014 | Quy cách: 103 tr.; 19 cm. | Còn lại: 19/19 | Cho mượn
Từ khóa: Luật lao động

[2] Các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2000
Ký hiệu: 690.026597 Vă-B | Tác giả: .....................
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 435 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Xây dựng; Đầu tư; Kinh tế

[3] Các văn bản pháp luật về đấu thầu và tư vấn trong hoạt động kinh tế và hành chính tại Việt Nam
Nhà XB: Thống kê | NXB: 1999
Ký hiệu: 342 Vă-B | Chủ biên:  | Tác giả: .........
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 796 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn bản pháp lý; Đấu thầu; Tư vấn; Kinh tế; Hành chính

[4] Các văn bản pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 1998
Ký hiệu: 343 Vă-B | Chủ biên:  | Tác giả: .......................
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 1023 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tài chính; Quản lý tài chính

[5] Hệ thống văn bản hiện hành về tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp
Nhà XB: Lao động - xã hội | NXB: 2001
Ký hiệu: 344.012 BÔ | Tác giả: Bộ Lao động - thương binh và xã hội.
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 602 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiền lương; Văn bản pháp lý

[6] Hỏi - đáp về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của công chức, viên chức và người lao động
Nhà XB: Nxb. Tp. HCM | NXB: 1998
Ký hiệu: 344.01 NG-Đ | Chủ biên: Nguyễn Ngọc Điệp | Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thị Kim Nga
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 170 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật lao động; Luật pháp; Công chức -- Quy chế

[7] Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam
Những vấn đề cơ bản trong bộ luật dân sự; Những quy định về hoạt động thương mại; Hợp đồng kinh tế;...
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2002
Ký hiệu: 346 Ho-Đ | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Thành Châu, Nguyễn Thu Thảo
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 855 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật kinh tế;

[8] Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh
Nhà XB: Lao động - xã hội | NXB: 2004
Ký hiệu: 651.75 BU-K | Chủ biên: Bùi Thị Khuyên | Tác giả: Bùi Thị Khuyên, Phạm Văn Phấn, Phạm Thị Thùy Dương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 504 tr.; 24 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hợp đồng kinh tế; Kinh tế; Kinh doanh

[9] Luật kinh tế
Pháp luật kinh tế và chủ thể trong kinh doanh; Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; Pháp luật về giải quyết trong tranh chấp; Pháp luật về phá sản;…
Nhà XB: Nxb. TTTT | NXB: 2009
Ký hiệu: 343 Lu-K | Chủ biên: Trần Minh Thuận | Tác giả: Trần MinhThuận
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 159 tr.; 21 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật kinh tế; Pháp luật;

[10] Luật quy hoạch đô thị
Những quy định chung; Lập quy hoạch đô thị; Thẩm đinh, phê duyệt quy hoạch đô thị; Điều chỉnh quy hoạch đô thị; Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch;...
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2010
Ký hiệu: 690.026597 LUA | Tác giả: 
Ngày: 06/05/2016 | Quy cách: 65 tr.; 19 cm.  | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật học; Xây dựng; Quy hạch; Đô thị; Pháp luật; Việt Nam

Tìm thấy: 20 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26