Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,381
   Hiện tại: 41

Tài liệu nổi bật
 VĂN BẢN LUẬT
[1] Bộ luật lao động
Những vấn đề cần biết về luật lao động;Những quy định chung; Việc làm; Học nghề;...
Nhà XB: LĐ - XH | NXB: 2005
Ký hiệu: 344.01 Bô-L | Tác giả: Bộ luật lao động
Ngày: 03/04/2014 | Quy cách: 103 tr.; 19 cm. | Còn lại: 19/19 | Cho mượn
Từ khóa: Luật lao động

[2] Các văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2000
Ký hiệu: 690.026597 Vă-B | Chủ biên:  | Tác giả: .....................
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 435 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Xây dựng; Đầu tư; Kinh tế

[3] Các văn bản pháp luật về đấu thầu và tư vấn trong hoạt động kinh tế và hành chính tại Việt Nam
Nhà XB: Thống kê | NXB: 1999
Ký hiệu: 342 Vă-B | Chủ biên:  | Tác giả: .........
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 796 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn bản pháp lý; Đấu thầu; Tư vấn; Kinh tế; Hành chính

[4] Các văn bản pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 1998
Ký hiệu: 343 Vă-B | Chủ biên:  | Tác giả: .......................
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 1023 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tài chính; Quản lý tài chính

[5] Hệ thống các văn bản về mua sắm, quản lý, sử dụng, sửa chữa tài sản nhà nước và chi tiêu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Quyển sách gồm 2 phần với những nội dung chính như sau: Quy định chung; Các lĩnh vực cụ thể (Trụ sở làm việc, Ôtô; Tài sản tịch thu, thanh lý, Phương tiện thông tin,...)
Nhà XB: Tài chính | NXB: 2004
Ký hiệu: 342.06 BÔ | Tác giả: Bộ tài chính
Ngày: 23/06/2017 | Quy cách: 647 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Pháp luật; Văn bản pháp luật; Mua sắm; Chi tiêu; Sử dụng; Sửa chữa; Tài sản nhà nước; Chi tiêu nội bộ

[6] Hệ thống văn bản hiện hành về tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp
Nhà XB: Lao động - xã hội | NXB: 2001
Ký hiệu: 344.012 BÔ | Tác giả: Bộ Lao động - thương binh và xã hội
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 602 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiền lương; Văn bản pháp lý

[7] Hệ thống văn bản pháp luật mới nhất về biên giới trên bộ, biển, đảo và bộ đội biên phòng
Quyển sách gồm 6 chương với những nội dung chính như sau: Quy định mới về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền; Quy định mới về hoạt động bảo vệ an ninh trật tự và an toàn biển;...
Nhà XB: Lao động | NXB: 2012
Ký hiệu: 341.4 Hê-T | Tác giả: 
Ngày: 19/06/2017 | Quy cách: 583 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn bản pháp luật; Biên giới biển; Biên giới trên bộ; Biên giới; Bộ đội biên phòng

[8] Hỏi - đáp về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của công chức, viên chức và người lao động
Nhà XB: Nxb. Tp. HCM | NXB: 1998
Ký hiệu: 344.01 NG-Đ | Chủ biên: Nguyễn Ngọc Điệp | Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp, Lê Thị Kim Nga
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 170 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật lao động; Luật pháp; Công chức -- Quy chế

[9] Hỏi đáp về pháp luật kinh tế tại Việt Nam
Những vấn đề cơ bản trong bộ luật dân sự; Những quy định về hoạt động thương mại; Hợp đồng kinh tế;...
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2002
Ký hiệu: 346 Ho-Đ | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Thành Châu, Nguyễn Thu Thảo
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 855 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Luật kinh tế;

[10] Hợp đồng kinh tế trong kinh doanh
Nhà XB: Lao động - xã hội | NXB: 2004
Ký hiệu: 651.75 BU-K | Chủ biên: Bùi Thị Khuyên | Tác giả: Bùi Thị Khuyên, Phạm Văn Phấn, Phạm Thị Thùy Dương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 504 tr.; 24 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hợp đồng kinh tế; Kinh tế; Kinh doanh

Tìm thấy: 24 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]