Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 682,980
   Hiện tại: 18

Tài liệu nổi bật
 VĂN BẢN LUẬT
[1] Luật : sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 57/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
Thuế -- Giá trị gia tăng -- Pháp luật
| NXB: 2005
Ký hiệu: 343.055 QH | Tác giả: Quốc hội - Số 57/2005/QH11
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 3 tr. : 56 KB.
Từ khóa: Thuế; Pháp luật; Giá trị gia tăng

[2] Luật quản lý thuế của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006
Thuế -- Luật pháp
| NXB: 2006
Ký hiệu: 343.04 Lu-Q | Tác giả: Quốc hội : Nghị định số 51/ 2001/QH10
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 46 tr. : 334 KB
Từ khóa: Thuế; Luật pháp

[3] Nghị định: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Thuế -- Luật -- Nghị định
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 NĐ | Tác giả: Chính phủ / số 85/2007/NĐ-CP
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 21 tr.; 312 KB.
Từ khóa: Nghị định; Thuế; Luật

[4] QUYẾT ĐỊNH : Về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Thuế -- Luật -- Quy định -- 2007
Nhà XB: Bộ Tài chính | NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 QĐ | Tác giả: Bộ Tài chính - Số: 2476 /QĐ-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 3 tr.; 60,5 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật; Quy định

[5] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế
Thuế -- Pháp luật -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.052 TT | Tác giả: Bọ Tài chính - Số 85/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 25 tr.; 171 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật pháp; Kinh tế

[6] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Thuế -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - Số 60/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 75 tr.; 503 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật thuế; Thông tư; Quản lý thuế

[7] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Thuế -- Luật pháp -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.056 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - Số 62 /2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 46 tr.; 265 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật pháp; Kinh tế; Thông tư

[8] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Thuế -- Xuất khẩu -- Luật -- Thông tư . Thuế -- Nhập khẩu -- Luật -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.056 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - 59/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 51 tr.; 432 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật thuế; Thông tư; Xuất khẩu; Nhập khẩu

[9] THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
Thuế -- Luật -- Thông tư
| NXB: 2007
Ký hiệu: 343.04 TT | Tác giả: Bộ Tài chính - Số 61/2007/TT-BTC
Ngày: 19/12/2014 | Quy cách: 39 tr.; 227 KB.
Từ khóa: Thuế; Luật thuế; Thông tư;

[10] Văn bản pháp luật: hướng dẫn học tập môn pháp luật đại cương (Tài liệu lưu hành nội bộ)
Nhà XB: PHĐHĐN | NXB: 2014
Ký hiệu: 342 Vă-B | Tác giả: Khoa sư phạm & dự bị đại học Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Ngày: 21/01/2016 | Quy cách: 112 tr.; 1350 KB
Từ khóa: Pháp luật; Văn bản; Luật học

Tìm thấy: 10 bản
 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26