Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,371
   Hiện tại: 41

Tài liệu nổi bật
 KỸ NĂNG MỀM
[1] 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu = Think and Grow Rich . Tái bản lần 12
Nội dung quyển sách gồm 13 nguyên tắc như sau: Mong muốn; Niềm tin; Tự ám thị; Kiến thức chuyên sâu; Trí tưởng tưởng; Kế hoạch có tổ chức; Ra quyết định; Kiên trì;…
Nhà XB: LĐXH | NXB: 2016
Ký hiệu: 650.1 HI-N | Chủ biên: Hill, Napoleon | Tác giả: Napoleon Hill
Ngày: 29/12/2016 | Quy cách: 399 tr.; 24 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh doanh; Làm giàu; Bí quyết thành công; Think; Grow; Rich

[2] Bài tập quản trị chiến lược
Bài tập tình huống; Các dạng bài tập tính toán; Câu hỏi thảo luận và ôn tập;...
Nhà XB:  Đại học Kinh tế quốc dân | NXB: 2009
Ký hiệu: 658.401 NG-T | Chủ biên: Ngô Kim Thanh | Tác giả: Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 198 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị chiến lược

[3] Bài tập quản trị chiến lược
Các kỹ thuật phân tích chiến lược; Bài tập tình huống; Các dạng bài tập tính toán; Câu hỏi thảo luận và ôn tập;…
Nhà XB: ĐHKTQD | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.401076 NG-T | Tác giả: Ngô Kim Thanh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 335 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị chiến lược; Chiến lược; Kế hoạch

[4] Bí mật tư duy triệu phú = Secrets of the Millionaire Mind
Trong cuốn sách này T. Harv Eker sẽ tiết lộ những bí mật tại sao một số người tại sao lại được những thành công vượt bậc, được số phận ban cho cuộc sống sung túc, giàu có, trong khi có một số người khác phải chậc vật, vất vả…
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2016
Ký hiệu: 332.024 HA-E | Chủ biên: T. Harv, Eker | Tác giả: T. Harv Eker
Ngày: 29/12/2016 | Quy cách: 291 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh doanh; Bí mật tư duy; Triệu phú

[5] Cẩm nang hướng dẫn du lịch. T.1
Nhà XB: Văn hoá thông tin | NXB: 2000
Ký hiệu: 910.202 Câ-N T.1 | Tác giả: Nguyễn Bích San
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 539 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Du lịch; Du hành; Hướng dẫn du lịch; Cẩm nang du lịch; Du hành -- Việt Nam

[6] Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng = The CRM handbook (A business guide to customer relationship management)
Định nghĩa CRM; CRM trong marketing; CRM và dịch vụ khách hàng; CRM trong kinh doanh điện tử;...
Nhà XB: Tổng hợp TP.HCM tinh văn Media | NXB: 2010
Ký hiệu: 658.812 DY-J | Chủ biên: Dyché, Jill | Tác giả: Jill Dyché
Ngày: 15/12/2014 | Quy cách: 395 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Quan hệ khách hàng; Khách hàng

[7] Chân dung người thư ký hoàn hảo
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2002
Ký hiệu: 651.37 HO-P | Tác giả: Hoàng Phúc
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 240 tr.; 20,5 cm. Sổ tay người quản lý kinh doanh cần biết | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn phòng; Thư ký

[8] Chiến lược quản trị và phát triển xí nghiệp : (Bộ sách nghiên cứu về điều khiển và quản trị xí nghiệp)
Nhà XB: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh | NXB: 2000
Ký hiệu: 658.04 TR-N | Chủ biên: Trần Tam Nguyên | Tác giả: Trần Tam Nguyên, Trần Phi Hùng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 281 tr.; 21 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Xí nghiệp

[9] Developing proofreading and editing skills
| NXB: 2001
Ký hiệu: 808.027 CA-S | Chủ biên: Camp, Sue C. | Tác giả: Sue C. Camp
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Developing proofreading and editing skills

[10] Đi một ngày đàng : bút ký
Nhà XB: Văn học | NXB: 2004
Ký hiệu: 895.9283403 HA-Đ | Tác giả: Hà Minh Đức
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 302 tr. : mh. một phần màu; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học Việt; Văn học Việt; Bút ký

Tìm thấy: 58 bản / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]