Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,364
   Hiện tại: 43

Tài liệu nổi bật
 NÔNG - LÂM - NGƯ
[1] Asia-Pacific forestry sector outlook study II working paper series
| NXB: 2009
Ký hiệu: 634.9 As-P | Tác giả: 
Ngày: 14/09/2017 | Quy cách: 72 p.  | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Forestry sector outlook study; Asia-Pacific

[2] Công nghiệp hoá từ nông nghiệp, lý luận, thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam
Nhà XB: Nông nghiệp | NXB: 2001
Ký hiệu: 338.1 ĐĂ-S | Tác giả: Đặng Kim Sơn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 363 tr. : mh. một phần mầu; 26 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Công nghiệp hoá; Nông nghiệp;

[3] Khoa học kỹ thuật công nghệ cao su thiên nhiên
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2004
Ký hiệu: 678.62 NG-T | Tác giả: Nguyễn Hữu Trí
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 491 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Cao su; Cao su thiên nhiên

[4] Kỹ thuật trồng cây ăn quả
Một số kỹ thuật chung về trồng cây ăn quả; Kỹ thuật trồng một số cây ăn quả; ...
| NXB: 2013
Ký hiệu: 634 Ky-T | Tác giả: Bùi Thị Huyền Trang
Ngày: 16/04/2014 | Quy cách: 194 tr.; 19 cm. | Còn lại: 7/7 | Chỉ đọc
Từ khóa: Trồng trọt; Cây ăn quả

[5] Kỹ thuật trồng vườn rừng
Kỹ thuật tồng rừng cây ăn quả; Kỹ thuật trồng vườn cây ăn quả; Kỹ thuật trồng rừng gỗ;...
| NXB: 2013
Ký hiệu: 634.9 Ky-T | Tác giả: Trịnh Hoàng Lâm
Ngày: 16/04/2014 | Quy cách: 262 tr.; 19 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Trồng trọt; Cây ăn quả; Vườn rừng; Cây công nghiệp

[6] Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu để hội nhập quốc tế
Quyển sách gồm 8 chương với những nội dung chính như sau: Tính tất yếu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Khái quát nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở một số nước, vùng lãnh thổ trên thế giới;...
Nhà XB: KH-KT | NXB: 2014
Ký hiệu: 338.1 PH-S | Tác giả: Phạm S
Ngày: 09/08/2017 | Quy cách: 286 tr. : mh.; 22 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nông nghiệp ứng dụng; Công nghệ cao; Hội nhập quốc tế

[7] Quản trị nông trại
Cùng với sự phát triển của kinh tế nông trại, nhu cầu nghiên cứu, học tập những kiến thức quản trị nông trại cũng không ngừng tăng cao...
Nhà XB: Đại học quốc gia Tp. HCM | NXB: 2001
Ký hiệu: 658.5 Qu-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Thị Song An
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 621 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản trị nông trại; Nông trại -- Quản lý

[8] Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam
Nhà XB: Khoa học xã hội | NXB: 2002
Ký hiệu: 333.009597 LÂ-H | Tác giả: Lâm Quang Huyên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 402 tr.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ruộng

Tìm thấy: 8 bản