Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,358
   Hiện tại: 48

Tài liệu nổi bật
 LUẬN VĂN, BÁO CÁO
[1] Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Môi trường Tài Nguyên Xanh
Khái niệm, vai trò của chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh…
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 658.84 | Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 53 tr.; 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản trị kinh doanh

[2] Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp
Lý luận chung về cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Thương mại; Thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; Giải pháp mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng;…
Nhà XB: PH ĐH Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.7 NG-N | Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Ngọc
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 75 tr. + Mục lục : mh. Một phần màu; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh tế tài chính; Ngân hàng; Tín dụng

[3] Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công, nhân viên tại xí nghiệp May Kon Tum
Cơ sở lý luận; Phân tích thực trạng của xí nghiệp May Kon Tum; Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của nhân viên;…
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 658.314 LƯ-T | Tác giả: Lưu Thị Khánh Tiên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 82 tr.; 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nhân sự; Xí nghiệp May Kon Tum; Sự hài lòng

[4] Đánh giá chiến lược thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long
Tình hình hoạt động PR trong chiến lược thương hiệu tại Ngân hàng TMCP Kiên Long;
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 659.2 HO-V | Tác giả: Hoàng Thúy Vân
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 68 tr.; 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: PR; Quản trị kinh doanh

[5] Đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty CP thương mại tổng hợp Kon Tum
Khái niệm về sự thảo mãn trong công việc của nhân viên; Thực trạng công tác đánh giá mức độ thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Công ty;…
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 658.314 TR-D | Tác giả: Trương Thị Thùy Dương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 82 tr.; 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản trị kinh doanh

[6] Đánh giá sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ của Viettel
Cơ sở lý thuyết; …
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 658.834 HU-T | Tác giả: Huỳnh Thị Tuyết Trinh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 83 tr.; 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Sự hài lòng của khách hàng; Viettel

[7] Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản tại chi nhánh NHNN &PTNT huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum
Cơ sở lý luận về bảo đảm tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng Thương mại ; Thực trạng hoạt động cho vay có bảo đảm bằng tài sản tại chi nhánh NHNN&PTNT huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum;...
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.1753 NG-H | Tác giả: Nguyễn Thị Hường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 76 tr. : Mh. 1 phần màu; 27cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngân hàng; Vay vốn; Vay lãi; Tín dụng

[8] Giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng sản phẩm mủ cao su tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
Một số vấn đề lý luận về quản lý chất lượng; Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm mủ cao su tại Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum;…
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 658.562 LÊ-H | Tác giả: Lê Mỹ Hạnh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 76 tr.; 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh tế; Quản trị doanh nghiệp; TQM

[9] Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ tại phòng giao dịch Lê Lợi - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Những vấn đề cơ bản về sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ của phòng giao dịch Lê Lợi - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Kon Tum;…
Nhà XB: PH Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.4 TR-N | Tác giả: Triệu Thị Bích Nguyện
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 65 tr. : mh. Một phần màu; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngân hàng; Kinh tế tài chính;

[10] Hoàn thiện chính sách tiền lương - thưởng tại Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 10
Cơ sở lý luận; Thực trạng tình hình hoạt động và chính sách tiền lương; Một số giải pháp;…
Nhà XB: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng | NXB: 2012
Ký hiệu: 658.321 HO-N | Tác giả: Hoàng Thị Minh Nguyệt
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 61 tr.; 29 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiền lương; Thưởng;

Tìm thấy: 25 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]