Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 683,026
   Hiện tại: 64

Tài liệu nổi bật
 LUẬN VĂN, BÁO CÁO
[1] Bồi thường thiệt hại trong tình trạng sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm, một số vấn đề về lý luận và thực tiễn : CĐTN
Tổng quan đơn vị thực tập và vấn đề nghiên cứu; Những quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2013
Ký hiệu: 346.03 TR-S | Tác giả: Trương Thị Sim; Nguyễn Thị Trúc Phương hướng dẫn
Ngày: 26/08/2014 | Quy cách: 49 tr.; 1.41 MB.
Từ khóa: Luật học; Luật dân sự; Sức khỏe; Bồi thường; Dakglei; Kon Tum

[2] Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cà phê Đăk Uy- Đăk Hà : CĐTN
Cơ sở lý luận của quản trị nguồn nhân lực; Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty cà phê Đăk Uy- Đăk Hà- Kon Tum;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.301 NG-L | Tác giả: Nguyễn Thị Bích Loan; Đoàn Gia Dũng hướng dẫn
Ngày: 17/11/2015 | Quy cách: 54 tr.; 6.92 MB.
Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Nhân sự -- Giải pháp -- Công ty cà phê -- Đăk Hà; Kon Tum

[3] Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm hồ tiêu Chư Sê, Gia Lai : LVTN
Cơ sở lý thuyết; Thực trạng hoạt động xuất khẩu hồ tiêu tại huyện Chư Sê;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2016
Ký hiệu: 658.84 NG-Đ | Tác giả: Nguyễn Văn Đương; Phan Thị Thanh Trúc hướng dẫn
Ngày: 13/09/2016 | Quy cách: 77 tr.; 1,419 KB.
Từ khóa: Kinh tế phát triển; Hồ tiêu; Xuất khẩu; Giải pháp; Gia Lai

[4] Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty cổ phần gỗ Đại Phúc : LVTN
Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Thực trạng về cấu trúc vốn của công ty cổ phần gỗ Đại Phúc giai đoạn 2010-2012 và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2014
Ký hiệu: 332.041 TR-L | Tác giả: Trần Thị Kim Loan; Nguyễn Thị Tâm Hiền hướng dẫn
Ngày: 08/08/2014 | Quy cách: 70 tr. : mh. mp màu; 29 cm.
Từ khóa: Tài chính; Vốn; Gỗ; Công ty Đại Phúc; Đại Phúc

[5] Chiến lược marketing mở rộng thị trường tại công ty cổ phần dược Becamex : CĐTN
Cơ sở lý luận về chiến lược marketing; Thực trạng hoạch định marketing;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.8 NG-T | Tác giả: Nguyễn Trường Tín; Hà Ban hướng dẫn
Ngày: 18/11/2015 | Quy cách: 110 tr.; 8.23 MB.
Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tiếp thị; Công ty dược; Bình Dương

[6] Cho vay hộ gia đình của ngân hàng chính sách xã hội : CĐTN
Tổng quan về hoạt động cho vay hộ gia đình của ngân hàng chính sách xã hội; Thực trạng hoạt động cho vay hộ gia đình tại ngân hàng chính sách xã hội tại huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.1753 NG-T | Tác giả: Nguyễn Qúy Thắm; Nguyễn Hòa Nhân hướng dẫn
Ngày: 13/04/2015 | Quy cách: 49 tr.; 29 cm.
Từ khóa: Tín dụng; Hộ gia đình; Cho vay; Ngân hàng chính sách; Nghệ An

[7] Cho vay hộ sản xuất tại PGD Bình Phú chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn : LVTN
Hộ sản xuất và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn hiện nay; Thực trạng cho vay hộ sản xuất tại PGD Bình Phú thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 332.71 TR-N | Tác giả: Trần Thị Quỳnh Ngân; Bùi Quang Bình hướng dẫn
Ngày: 25/07/2014 | Quy cách: 56 tr. + : mh. mp màu; 1.38 MB.
Từ khóa: Kinh tế phát triển; Tài chính -- Ngân hàng; Vay mượn -- Ngân hàng nông nghiệp

[8] Cho vay hộ sản xuất tại phòng giao dịch Bình Phú chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn : CĐTN
Hộ sản xuất và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn hiện nay; Thực trạng cho vay hộ sản xuất tại PGD Bình Phú;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 332.31 TR-N | Tác giả: Trần Thụy Quỳnh Ngân; Bùi Quang Bình hướng dẫn
Ngày: 04/11/2015 | Quy cách: 40 tr.; 29 cm.
Từ khóa: Kinh tế phát triển; Cho vay; Tín dụng; Hộ sản xuất; Ngân hàng nông nghiệp; TP HCM

[9] Cho vay theo hạn mực tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp
Lý luận chung về cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại; Thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.1753 NG-N | Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Ngọc; Trịnh Thị Trinh hướng dẫn
Ngày: 15/04/2015 | Quy cách: 75 tr.; 29 cm.
Từ khóa: Tín dụng; Cho vay; Ngân hàng thương mại; Doanh nghiệp; Đà Nẵng

[10] Chuẩn bị các điều kiện để xuất khẩu trực tiếp sản phẩm cà phê tại công ty xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà : CĐTN
Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh xuất khẩu cà phê; Phân tích môi trường kinh doanh xuất khẩu cà phê của công ty xuất nhạp khẩu cà phê Đăk Hà;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.848 Y-T | Tác giả: Y Thu; Ngô Quang Mỹ hướng dẫn
Ngày: 24/12/2015 | Quy cách: 52 tr.; 4.90 MB.
Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Cà phê; Xuất khẩu; Công ty xuất nhập khẩu; Kon Tum

Tìm thấy: 738 bản / 74 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26