Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,450,879
   Hiện tại: 30

Tài liệu nổi bật
 LUẬN VĂN, BÁO CÁO
[1] Bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Đức Thành : BCTN
Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh; Tổng quan và thực trạng về kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Đức Thành;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2016
Ký hiệu: 657 NG-T | Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy; Huỳnh Phương Đông hướng dẫn
Ngày: 07/09/2017 | Quy cách: 37 tr.; 156 KB.
Từ khóa: Kế toán; Bán hàng; Kinh doanh; Kết quả kinh doanh; Doanh nghiệp tư nhân; Công ty Đức Thành

[2] Bồi thường thiệt hại trong tình trạng sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm, một số vấn đề về lý luận và thực tiễn : CĐTN
Tổng quan đơn vị thực tập và vấn đề nghiên cứu; Những quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2013
Ký hiệu: 346.03 TR-S | Tác giả: Trương Thị Sim; Nguyễn Thị Trúc Phương hướng dẫn
Ngày: 26/08/2014 | Quy cách: 49 tr.; 1.41 MB.
Từ khóa: Luật học; Luật dân sự; Sức khỏe; Bồi thường; Dakglei; Kon Tum

[3] Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cà phê Đăk Uy- Đăk Hà : CĐTN
Cơ sở lý luận của quản trị nguồn nhân lực; Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty cà phê Đăk Uy- Đăk Hà- Kon Tum;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.301 NG-L | Tác giả: Nguyễn Thị Bích Loan; Đoàn Gia Dũng hướng dẫn
Ngày: 17/11/2015 | Quy cách: 54 tr.; 6.92 MB.
Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Nhân sự -- Giải pháp -- Công ty cà phê -- Đăk Hà; Kon Tum

[4] Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm hồ tiêu Chư Sê, Gia Lai : LVTN
Cơ sở lý thuyết; Thực trạng hoạt động xuất khẩu hồ tiêu tại huyện Chư Sê;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2016
Ký hiệu: 658.84 NG-Đ | Tác giả: Nguyễn Văn Đương; Phan Thị Thanh Trúc hướng dẫn
Ngày: 13/09/2016 | Quy cách: 77 tr.; 1,419 KB.
Từ khóa: Kinh tế phát triển; Hồ tiêu; Xuất khẩu; Giải pháp; Gia Lai

[5] Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty cổ phần gỗ Đại Phúc : LVTN
Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Thực trạng về cấu trúc vốn của công ty cổ phần gỗ Đại Phúc giai đoạn 2010-2012 và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của công ty;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2014
Ký hiệu: 332.041 TR-L | Tác giả: Trần Thị Kim Loan; Nguyễn Thị Tâm Hiền hướng dẫn
Ngày: 08/08/2014 | Quy cách: 70 tr. : mh. mp màu; 29 cm.
Từ khóa: Tài chính; Vốn; Gỗ; Công ty Đại Phúc; Đại Phúc

[6] Chiến lược marketing mở rộng thị trường tại công ty cổ phần dược Becamex : CĐTN
Cơ sở lý luận về chiến lược marketing; Thực trạng hoạch định marketing;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 658.8 NG-T | Tác giả: Nguyễn Trường Tín; Hà Ban hướng dẫn
Ngày: 18/11/2015 | Quy cách: 110 tr.; 8.23 MB.
Từ khóa: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tiếp thị; Công ty dược; Bình Dương

[7] Cho vay hộ gia đình của ngân hàng chính sách xã hội : CĐTN
Tổng quan về hoạt động cho vay hộ gia đình của ngân hàng chính sách xã hội; Thực trạng hoạt động cho vay hộ gia đình tại ngân hàng chính sách xã hội tại huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.1753 NG-T | Tác giả: Nguyễn Qúy Thắm; Nguyễn Hòa Nhân hướng dẫn
Ngày: 13/04/2015 | Quy cách: 49 tr.; 29 cm.
Từ khóa: Tín dụng; Hộ gia đình; Cho vay; Ngân hàng chính sách; Nghệ An

[8] Cho vay hộ sản xuất tại PGD Bình Phú chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn : LVTN
Hộ sản xuất và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn hiện nay; Thực trạng cho vay hộ sản xuất tại PGD Bình Phú thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 332.71 TR-N | Tác giả: Trần Thị Quỳnh Ngân; Bùi Quang Bình hướng dẫn
Ngày: 25/07/2014 | Quy cách: 56 tr. + : mh. mp màu; 1.38 MB.
Từ khóa: Kinh tế phát triển; Tài chính -- Ngân hàng; Vay mượn -- Ngân hàng nông nghiệp

[9] Cho vay hộ sản xuất tại phòng giao dịch Bình Phú chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đông Sài Gòn : CĐTN
Hộ sản xuất và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế hộ sản xuất trong nông nghiệp nông thôn hiện nay; Thực trạng cho vay hộ sản xuất tại PGD Bình Phú;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2011
Ký hiệu: 332.31 TR-N | Tác giả: Trần Thụy Quỳnh Ngân; Bùi Quang Bình hướng dẫn
Ngày: 04/11/2015 | Quy cách: 40 tr.; 29 cm.
Từ khóa: Kinh tế phát triển; Cho vay; Tín dụng; Hộ sản xuất; Ngân hàng nông nghiệp; TP HCM

[10] Cho vay theo hạn mực tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp
Lý luận chung về cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại; Thực trạng cho vay theo hạn mức tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng;...
Nhà XB: PH. ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.1753 NG-N | Tác giả: Nguyễn Phước Bảo Ngọc; Trịnh Thị Trinh hướng dẫn
Ngày: 15/04/2015 | Quy cách: 75 tr.; 29 cm.
Từ khóa: Tín dụng; Cho vay; Ngân hàng thương mại; Doanh nghiệp; Đà Nẵng

Tìm thấy: 764 bản / 77 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...