Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 682,981
   Hiện tại: 19

Tài liệu nổi bật
 GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN
[1] Câu chuyện Đại dương
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 551.46 Câ-C | Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 943 tr.; 19 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thiên nhiên; Đại dương; Đại dương -- Tri thức

[2] Câu truyện nghệ thuật
Nhà XB: Văn nghệ Tp. HCM | NXB: 1998
Ký hiệu: 700.7 GO-E | Chủ biên: Gombrich, E. H. | Tác giả: E. H. Gombrich
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 509 tr. : mh. Một phần màu; 27 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nghệ thuật

[3] Con đường sấm sét . In lần thứ ba
Nhà XB: Văn học | NXB: 2000
Ký hiệu: 828.9936 AB-P | Chủ biên: Abơraham, Pitơ | Tác giả: Pitơ Abơraham
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 448 tr.; 19 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học; Con đường sấm sét

[4] Đi tìm tuổi đất tuổi trời / Như Nguyễn, Phi Ba, Hùng Tuấn.
Ký hiệu: 523.101
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[5] Khắc khoải : tiểu thuyết
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2002
Ký hiệu: 895.92334 HÔ-H | Tác giả: Hồ Hải Học
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 658 tr.; 19 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiểu thuyết

[6] Khám phá những miền đất lạ.
Ký hiệu: 390.9
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[7] Mười hai con giáp
Nhà XB: Hội nhà văn | NXB: 1998
Ký hiệu: 001 Mư-H | Tác giả: Vũ Ngọc Khánh, Trần Mạnh Thường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 994 tr. : mh.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chiêm tinh; Con giáp

[8] Nghệ thuật thơ ca : Văn tâm điêu long
| NXB: 1999
Ký hiệu: 808.1 AR | Chủ biên: Aristote | Tác giả: Aristote, Lưu Hiệp
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nghệ thuật thơ ca; Văn tâm điêu long

[9] Tài nguyên và môi trường
Đẩy mạnh kinh tế hoá nghành tài nguyên và môi trường; COP 15 Copenhagen và con đường phía trước; .... ISSN: 1859-1477
| NXB: 2010
Ký hiệu: 333.7 TC 1-2010 / 1(87) | Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 56 tr.; minh hoạ màu; 28 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Môi trường; Tài nguyên; Tài nguyên tạp chí

[10] Tài nguyên và môi trường
Giải pháp quản lý, phát triển đô thị bền vững: gắn kết quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị ; Ứng phó với biến đổi khí hậu cần có hành động kết nối toàn cầu ;...ISSN 1859-1477
Nhà XB: [Hà Nội] | NXB: 2010
Ký hiệu: 333.7 TC 2 (88)/1-2010 | Tác giả: Bộ Tài nguyên và môi trường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 56 tr.; minh hoạ màu; 27,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tài nguyên; Môi trường; Tài nguyên -- Tạp chí; Môi trường -- Tạp chí

Tìm thấy: 65 bản / 7 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26