Thứ ba, ngày 27/06/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 699,224
   Hiện tại: 123

Tài liệu nổi bật
 GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN
[1] Câu chuyện Đại dương
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 551.46 Câ-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 943 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thiên nhiên; Đại dương; Đại dương -- Tri thức

[2] Câu truyện nghệ thuật
Nhà XB: Văn nghệ Tp. HCM | NXB: 1998
Ký hiệu: 700.7 GO-E | Chủ biên: Gombrich, E. H. | Tác giả: E. H. Gombrich
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 509 tr. : mh. Một phần màu; 27 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nghệ thuật

[3] Con đường sấm sét . In lần thứ ba
Nhà XB: Văn học | NXB: 2000
Ký hiệu: 828.9936 AB-P | Chủ biên: Abơraham, Pitơ | Tác giả: Pitơ Abơraham
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 448 tr.; 19 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học; Con đường sấm sét

[4] Đi tìm tuổi đất tuổi trời / Như Nguyễn, Phi Ba, Hùng Tuấn.
Ký hiệu: 523.101
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[5] In the balance : Themes in Global History
| NXB: 1998
Ký hiệu: 909 GO-C | Chủ biên: Goucher, Candice L. | Tác giả: Candice L. Goucher, Charles A. Le Guin, Linda A. Walton
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: The balance

[6] Khắc khoải : tiểu thuyết
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2002
Ký hiệu: 895.92334 HÔ-H | Tác giả: Hồ Hải Học
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 658 tr.; 19 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiểu thuyết

[7] Khám phá những miền đất lạ.
Ký hiệu: 390.9
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[8] Mười hai con giáp
Nhà XB: Hội nhà văn | NXB: 1998
Ký hiệu: 001 Mư-H | Tác giả: Vũ Ngọc Khánh, Trần Mạnh Thường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 994 tr. : mh.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chiêm tinh; Con giáp

[9] Nghệ thuật thơ ca : Văn tâm điêu long
| NXB: 1999
Ký hiệu: 808.1 AR | Chủ biên: Aristote | Tác giả: Aristote, Lưu Hiệp
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nghệ thuật thơ ca; Văn tâm điêu long

[10] Tài nguyên và môi trường
Đẩy mạnh kinh tế hoá nghành tài nguyên và môi trường; COP 15 Copenhagen và con đường phía trước; .... ISSN: 1859-1477
| NXB: 2010
Ký hiệu: 333.7 TC 1-2010 / 1(87) | Tác giả: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 56 tr.; minh hoạ màu; 28 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Môi trường; Tài nguyên; Tài nguyên tạp chí

Tìm thấy: 32 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học1
2Khoa học tự nhiên3
3Khoa học xã hội25
4Kinh doanh - Marketing27
5Kinh tế49
6Kinh tế - Quản lý4
7Sử địa, Danh nhân2
8Tâm lý, Giáo dục1
9Tiếng anh -Ngoại ngữ1
10Văn bản luật2
11Văn hóa - Nghệ thuật9
12Y tế - Sức khỏe1