Thứ hai, ngày 21/08/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 719,368
   Hiện tại: 64

Tài liệu nổi bật
 GIẢI TRÍ - THƯ GIÃN
[1] Câu chuyện Đại dương
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 551.46 Câ-C | Chủ biên:  | Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 943 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thiên nhiên; Đại dương; Đại dương -- Tri thức

[2] Câu truyện nghệ thuật
Nhà XB: Văn nghệ Tp. HCM | NXB: 1998
Ký hiệu: 700.7 GO-E | Chủ biên: Gombrich, E. H. | Tác giả: E. H. Gombrich
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 509 tr. : mh. Một phần màu; 27 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nghệ thuật

[3] Con đường sấm sét . In lần thứ ba
Nhà XB: Văn học | NXB: 2000
Ký hiệu: 828.9936 AB-P | Chủ biên: Abơraham, Pitơ | Tác giả: Pitơ Abơraham
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 448 tr.; 19 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn học; Con đường sấm sét

[4] Đi tìm tuổi đất tuổi trời
Ký hiệu: 523.101 NH-N | Chủ biên: Như Nguyễn | Tác giả: Như Nguyễn, Phi Ba, Hùng Tuấn
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[5] In the balance : Themes in Global History
| NXB: 1998
Ký hiệu: 909 GO-C | Chủ biên: Goucher, Candice L. | Tác giả: Candice L. Goucher, Charles A. Le Guin, Linda A. Walton
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: The balance

[6] Khắc khoải : tiểu thuyết
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2002
Ký hiệu: 895.92334 HÔ-H | Tác giả: Hồ Hải Học
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 658 tr.; 19 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiểu thuyết

[7] Khám phá những miền đất lạ
Ký hiệu: 390.9 Kh-P | Tác giả: 
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[8] Mười hai con giáp
Nhà XB: Hội nhà văn | NXB: 1998
Ký hiệu: 001 Mư-H | Tác giả: Vũ Ngọc Khánh, Trần Mạnh Thường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 994 tr. : mh.; 21 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chiêm tinh; Con giáp

[9] Nghệ thuật thơ ca : Văn tâm điêu long
| NXB: 1999
Ký hiệu: 808.1 AR | Chủ biên: Aristote | Tác giả: Aristote, Lưu Hiệp
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nghệ thuật thơ ca; Văn tâm điêu long

[10] Tại sao Việt Nam? Bản dạo đầu con chim hải âu của nước Mỹ = Why Vietnam? Prelude to America's albatross
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2001
Ký hiệu: 959.705 PA-A | Chủ biên: Patti, Archimedes L. A | Tác giả: Archimedes L. A. Patti; Lê Trọng Nghĩa
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 998 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Lịch sử Việt Nam; Lịch sử Việt Nam; Việt Nam -- Lịch sử

Tìm thấy: 27 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ - Ứng dụng2
2Công nghệ sinh học6
3Công nghệ thông tin9
4Công nghệ, Môi trường2
5Khoa học tự nhiên11
6Khoa học xã hội4
7Kinh doanh - Marketing1
8Kinh tế12
9Kinh tế - Quản lý4
10Kỹ năng mềm2
11Kỹ thuật công nghệ1
12Nông - Lâm - Ngư1
13Tâm lý, Giáo dục4
14Tiếng anh -Ngoại ngữ2
15Văn bản luật2
16Văn hóa - Nghệ thuật3
17Xây dựng5