Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,450,870
   Hiện tại: 34

Tài liệu nổi bật
 BẢI GIẢNG - GIÁO ÁN
[1] Bài giảng giao tiếp cộng đồng (Lưu hành nội bộ)
Khái quát về hoạt động giao tiếp; Những hiện tượng tâm lý trong giao tiếp; Văn hóa giao tiếp và những nguyên tắc chung của sự giao tiếp có văn hóa;...
Nhà XB: PH.ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2014
Ký hiệu: 158 NG-L | Tác giả: Biên soạn: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Lợi
Ngày: 21/08/2014 | Quy cách: 45 tr.; 142 KB.
Từ khóa: Giao tiếp; Bài giảng; Kỹ năng mềm; Kỹ năng giao tiếp;

[2] Bài giảng hóa học đại cương (Lưu hành nội bộ)
Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học; Cấu tạo nguyên tử; Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Nhiệt động hóa học;...
Nhà XB: PH.ĐHĐN | NXB: 2014
Ký hiệu: 541.2 LÊ-T | Tác giả: Biên soạn: ThS. Lê Thị Thu Trang
Ngày: 25/09/2014 | Quy cách: 139 tr.; 1.81 MB.
Từ khóa: Hóa học; Hóa đại cương; Bài giảng

[3] Bài giảng kinh tế lượng (Lưu hành nội bộ)
Kinh tế -- Giáo trình . Kinh tế lượng -- Giáo trình
Nhà XB: [ĐN]
Ký hiệu: 330 LÊ-D | Tác giả: Lê Dân
Ngày: 25/09/2014 | Quy cách: 174 tr. : 2,213 KB
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế lượng; Giáo trình

[4] Bài giảng lịch sử văn minh thế giới
Văn minh Bắc Phi và Tây Á; Văn minh Ấn Độ; Văn minh Trung Quốc;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2013
Ký hiệu: 306 NG-H | Tác giả: Ngô Văn Hà
Ngày: 14/07/2014 | Quy cách: 55 tr.; 1,513KB
Từ khóa: Lịch sử; Văn Minh

[5] Bài giảng luật dân sự 1 (Lưu hành nội bộ)
Khái niệm luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự;...
Nhà XB: Đà Nẵng | NXB: 2010
Ký hiệu: 346.597 TR-T | Tác giả: Trần Minh Thuận
Ngày: 04/07/2014 | Quy cách: 21 tr. : 704 KB
Từ khóa: Luật học; Luật dân sự

[6] Bài giảng luật thương mại (Lưu hành nội bộ)
Địa vị pháp lý của thương nhân; Quan hệ mua bán hàng hóa; Quan hệ cung ứng dịch vụ - xúc tiến thương mại - trung gian thương mại;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2009
Ký hiệu: 346.07 TR-Q | Tác giả: Trần Văn Quang
Ngày: 04/07/2014 | Quy cách: 78 tr. :713KB
Từ khóa: Bài giảng; Luật học; Luật thương mại

[7] Bài giảng môn học kinh tế vi mô (Lưu hành nội bộ)
Tổng quan kinh tế vi mô; Cung cầu và giá cả thị trường; Độ co giãn của cung cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng;...
Nhà XB: PH.ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2014
Ký hiệu: 338.5 PH-N | Tác giả: Biên soạn: ThS. Phan Thị Nhung
Ngày: 04/09/2014 | Quy cách: 138 tr.; 2.406 KB.
Từ khóa: Kinh tế vi mô; Kinh tế; Bài giảng

[8] Bài giảng quản trị nguồn nhân lực (Lưu hành nội bộ)
Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; Quản trị nguồn nhân lực chiến lược; Hoạch định nguồn nhân lực;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2005
Ký hiệu: 658.3 Ba-G | Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn,... [và những người khác]
Ngày: 11/07/2014 | Quy cách: 280 tr. : 5.833KB
Từ khóa: Quản trị nhân sự; Bài giảng

[9] Bài giảng tâm lý học đại cương (Lưu hành nội bộ)
Tổng quan về tâm lý và tâm lý học đại cương; Hoạt động nhận thức và cảm xúc - tình cảm;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2013
Ký hiệu: 158 NG-T | Tác giả: Biên soạn: Nguyễn Thị Bích Thu
Ngày: 14/07/2014 | Quy cách: 91 tr. : 1,850 KB
Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý học;

[10] Bài giảng Toán cao cấp 2
Ma trận - định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian vector - Ánh xạ tuyến tính;...
Nhà XB: [Kon Tum] | NXB: 2013
Ký hiệu: 512.5 NG-V | Tác giả: Biên soạn: Nguyễn Đình Viễn
Ngày: 30/12/2015 | Quy cách: 56 tr. : 1.312 KB
Từ khóa: Toán học; Toán cao cấp; Bài giảng

Tìm thấy: 24 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]