Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 683,011
   Hiện tại: 49

Tài liệu nổi bật
 CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
[1] A concise course in electromagnetism for electrical engineering
| NXB: 1994
Ký hiệu: 621.3 TS-T | Chủ biên: Tsao, Tapeng | Tác giả: Tapeng Tsao
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 358 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: A concise course in electromagnetism; Electrical engineering

[2] Âm thanh lập thể nguyên lý và công nghệ
Nhà XB:  Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1999
Ký hiệu: 620.2 TR-C | Tác giả: Trần Công Chí
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 400 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Âm thanh nổi; Âm học;

[3] Bài tập cơ học kết cấu
Cấu taoh hệ phẳng; Dầm tĩnh định; Khung tĩnh định;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2011
Ký hiệu: 620.112 NG-T | Tác giả: Nguyễn Tài Trung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 251 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học; Kết cấu; Cơ học kết cấu

[4] Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1 : hệ tĩnh định
Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Tính hệ ghép tĩnh định;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2006
Ký hiệu: 620.1076 LÊ-T T.1 | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 208 tr. : minh hoạ; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học kết cấu; Kết cấu; Hệ tĩnh định

[5] Bài tập cơ học kết cấu. Tập 2 : hệ siêu tĩnh
Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực; Tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị; Hệ không gian;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2004
Ký hiệu: 620.1076 LÊ-T T.2 | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 231 tr. : minh hoạ; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học kết cấu; Kết cấu; Hệ siêu tĩnh

[6] Bài tập kỹ thuật điện tử
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2004
Ký hiệu: 621.381 ĐÔ-T | Chủ biên: Đỗ Xuân Thụ | Tác giả: Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 187 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Kỹ thuật điện tử=

[7] Bài tập sức bền vật liệu
Kéo và nén; Trạng thái ứng suất và các thuyết bền; Bình chứa mỏng;...
Nhà XB:  Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 620.112 Ba-T | Chủ biên: Mirôliubôp, I.N | Tác giả: Mirôliubôp, I.N,...[và những người khác]
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 431 tr.; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu; Sức bền vật liệu

[8] Bài tập sức bền vật liệu : Tóm tắt lý thuyết, các bài giải mẫu, bài tập tự giải, Đề thi tuyển sinh sau đại học và Olympic
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2008
Ký hiệu: 620.112 Ba-T | Chủ biên:  | Tác giả: Thái Thế Hùng, Đặng Việt Cương,...
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 338 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 6/6 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu; Sức bền vật liệu

[9] Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2000
Ký hiệu: 621.3 Ba-D | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Văn Doanh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 354 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện; Hệ thống điện; Thiết bị điện; Bảo dưỡng

[10] Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1998
Ký hiệu: 621.3 LÊ-H | Chủ biên: Lê Kim Hùng | Tác giả: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 206 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Tự động hoá

Tìm thấy: 96 bản / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26