Thứ ba, ngày 27/06/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 699,220
   Hiện tại: 119

Tài liệu nổi bật
 CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
[1] A concise course in electromagnetism for electrical engineering
| NXB: 1994
Ký hiệu: 621.3 TS-T | Chủ biên: Tsao, Tapeng | Tác giả: Tapeng Tsao
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 358 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: A concise course in electromagnetism; Electrical engineering

[2] Âm thanh lập thể nguyên lý và công nghệ
Nhà XB:  Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1999
Ký hiệu: 620.2 TR-C | Tác giả: Trần Công Chí
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 400 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Âm thanh nổi; Âm học;

[3] Bài tập cơ học kết cấu
Cấu taoh hệ phẳng; Dầm tĩnh định; Khung tĩnh định;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2011
Ký hiệu: 620.112 NG-T | Tác giả: Nguyễn Tài Trung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 251 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học; Kết cấu; Cơ học kết cấu

[4] Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1 : hệ tĩnh định
Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Tính hệ ghép tĩnh định;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2006
Ký hiệu: 620.1076 LÊ-T T.1 | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 208 tr. : minh hoạ; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học kết cấu; Kết cấu; Hệ tĩnh định

[5] Bài tập cơ học kết cấu. Tập 2 : hệ siêu tĩnh
Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực; Tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị; Hệ không gian;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2004
Ký hiệu: 620.1076 LÊ-T T.2 | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 231 tr. : minh hoạ; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học kết cấu; Kết cấu; Hệ siêu tĩnh

[6] Bài tập kỹ thuật điện tử
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2004
Ký hiệu: 621.381 ĐÔ-T | Chủ biên: Đỗ Xuân Thụ | Tác giả: Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 187 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Kỹ thuật điện tử=

[7] Bài tập sức bền vật liệu
Kéo và nén; Trạng thái ứng suất và các thuyết bền; Bình chứa mỏng;...
Nhà XB:  Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 620.112 Ba-T | Chủ biên: Mirôliubôp, I.N | Tác giả: Mirôliubôp, I.N,...[và những người khác]
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 431 tr.; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu; Sức bền vật liệu

[8] Bài tập sức bền vật liệu : Tóm tắt lý thuyết, các bài giải mẫu, bài tập tự giải, Đề thi tuyển sinh sau đại học và Olympic
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2008
Ký hiệu: 620.112 Ba-T | Chủ biên:  | Tác giả: Thái Thế Hùng, Đặng Việt Cương,...
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 338 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 6/6 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu; Sức bền vật liệu

[9] Bảo dưỡng và thử nghiệm thiết bị trong hệ thống điện
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2000
Ký hiệu: 621.3 Ba-D | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Văn Doanh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 354 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện; Hệ thống điện; Thiết bị điện; Bảo dưỡng

[10] Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1998
Ký hiệu: 621.3 LÊ-H | Chủ biên: Lê Kim Hùng | Tác giả: Lê Kim Hùng, Đoàn Ngọc Minh Tú
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 206 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Tự động hoá

Tìm thấy: 96 bản / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học1
2Khoa học tự nhiên3
3Khoa học xã hội25
4Kinh doanh - Marketing27
5Kinh tế49
6Kinh tế - Quản lý4
7Sử địa, Danh nhân2
8Tâm lý, Giáo dục1
9Tiếng anh -Ngoại ngữ1
10Văn bản luật2
11Văn hóa - Nghệ thuật9
12Y tế - Sức khỏe1