Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,363
   Hiện tại: 43

Tài liệu nổi bật
 CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
[1] A concise course in electromagnetism for electrical engineering
| NXB: 1994
Ký hiệu: 621.3 TS-T | Chủ biên: Tsao, Tapeng | Tác giả: Tapeng Tsao
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 358 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: A concise course in electromagnetism; Electrical engineering

[2] Âm thanh lập thể nguyên lý và công nghệ
Nhà XB:  Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1999
Ký hiệu: 620.2 TR-C | Tác giả: Trần Công Chí
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 400 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Âm thanh nổi; Âm học;

[3] An introduction to vlsi physical design
| NXB: 1996
Ký hiệu: 621.395 SA-M | Chủ biên: Sarafzadeh, M. | Tác giả: M. Sarafzadeh, C. K. Wong
Ngày: 06/10/2017 | Quy cách: 334 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Integrated circuits; Very large scale integration; Design and contruction; Data processing

[4] Bài tập cơ học kết cấu
Cấu taoh hệ phẳng; Dầm tĩnh định; Khung tĩnh định;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2011
Ký hiệu: 620.112 NG-T | Tác giả: Nguyễn Tài Trung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 251 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học; Kết cấu; Cơ học kết cấu

[5] Bài tập cơ học kết cấu. Tập 1 : hệ tĩnh định
Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Tính hệ ghép tĩnh định;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2006
Ký hiệu: 620.1076 LÊ-T T.1 | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 208 tr. : minh hoạ; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học kết cấu; Kết cấu; Hệ tĩnh định

[6] Bài tập cơ học kết cấu. Tập 2 : hệ siêu tĩnh
Tính hệ phẳng siêu tĩnh theo phương pháp lực; Tính hệ phẳng siêu động theo phương pháp chuyển vị; Hệ không gian;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2004
Ký hiệu: 620.1076 LÊ-T T.2 | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Nguyễn Mạnh Yên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 231 tr. : minh hoạ; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học kết cấu; Kết cấu; Hệ siêu tĩnh

[7] Bài tập kỹ thuật điện tử
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2004
Ký hiệu: 621.381 ĐÔ-T | Chủ biên: Đỗ Xuân Thụ | Tác giả: Đỗ Xuân Thụ, Nguyễn Viết Nguyên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 187 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Kỹ thuật điện tử=

[8] Bài tập sức bền vật liệu
Kéo và nén; Trạng thái ứng suất và các thuyết bền; Bình chứa mỏng;...
Nhà XB:  Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 620.112 Ba-T | Chủ biên: Mirôliubôp, I.N | Tác giả: Mirôliubôp, I.N,...[và những người khác]
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 431 tr.; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu; Sức bền vật liệu

[9] Bài tập sức bền vật liệu : Tóm tắt lý thuyết, các bài giải mẫu, bài tập tự giải, Đề thi tuyển sinh sau đại học và Olympic
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2008
Ký hiệu: 620.112 Ba-T | Chủ biên:  | Tác giả: Thái Thế Hùng, Đặng Việt Cương,...
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 338 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 6/6 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu; Sức bền vật liệu

[10] Bài tập vật liệu xây dựng . Tái bản lần thứ mười lăm
Quyển sách gồm 7 chương với những nội dung chính như sau: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng; Vật liệu gốm xây dựng; Chất kết dính vô cơ;...
Nhà XB: GDVN | NXB: 2012
Ký hiệu: 691.076 Ba-T | Chủ biên:  | Tác giả: Phùng Văn Lự,...[và những người khác]
Ngày: 08/08/2017 | Quy cách: 203 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu xây dựng; Bài tập

Tìm thấy: 104 bản / 11 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...