Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,450,839
   Hiện tại: 20

Tài liệu nổi bật
 CÔNG NGHỆ - ỨNG DỤNG
[1] Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam (Chương trình hợp tác Việt - Pháp FSP No4282901, VF.DP.41986-1989 Viện khoa học ứng dụng Quốc gia Lyon-Trường ĐHBK TP.HCM, trường ĐH GTVT HN)
Đất yếu và vấn đề xây dựng nền đường đắp trên đất yếu; Khảo sát địa kỹ thuật để xây dựng nền đường đắp trên đất yếu;...
Nhà XB: Đại học kỹ thuật | NXB: 2009
Ký hiệu: 624.1 Cô-T | Tác giả: Vũ Đình Đấu
Ngày: 06/01/2016 | Quy cách: 238 Tr. : 11.590 KB
Từ khóa: Công chánh; Công trình; Cơ học đất; Móng; Nền; Việt Nam

[2] Điện công nghiệp
Trang bị điện máy cắt gọt kim loại; Trang bị điện nhóm máy điện; Trang bị điện máy bào giường;...
| NXB: 2007
Ký hiệu: 621.31 NG-B | Tác giả: Nguyễn Bê
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 197 tr. : mh.; 5.413 KB
Từ khóa: Điện; Điện công nghiệp

[3] Điện tử công suất : Bài tập, bài giải và ứng dụng. (Phần 1)
Chỉnh lưu ĐIÔT; Chỉnh lưu TIRISTOR; Băm điện áp một chiều ; Điều chỉnh điện áp xoay chiều; Biến tần.
Nhà XB: KHKT | NXB: 2008
Ký hiệu: 621.381 NG-B | Tác giả: Nguyễn Bính
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 101 tr. : mh.; 1.595KB
Từ khóa: Điện tử công suất; Bài tập; Bài giải; Úng dụng

[4] Điện tử công suất : Bài tập, bài giải và ứng dụng. (Phần 2)
Băm điện áp một chiều;
Nhà XB: KHKT | NXB: 2008
Ký hiệu: 621.381 NG-B | Tác giả: Nguyễn Bính
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 106 tr. : mh.; 1.313 KB
Từ khóa: Điện tử công suất; Bài tập; Bài giải; Ứng dụng

[5] Điện từ học . Tập 2, Tái bản lần thứ 2
Cuốn sách bao gồm 3 phần: Trường điện từ không đổi; Nghiên cứu trường điện từ biến thiên; Các phương trình Maxwell.
Ký hiệu: 531.141 Đi-T | Tác giả: 
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 265 tr. : mh.; 5.520 KB
Từ khóa: Điện từ học; Tập 2;

[6] Giáo trình an toàn điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ TCCN (Tái bản lần thứ bảy)
Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người; Cấp cứu người bị điện giật; Các khái niệm cơ bản về an toàn điện;...
Nhà XB: GDVN | NXB: 2009
Ký hiệu: 621.3815 NG--T | Tác giả: Nguyễn Đình Thắng
Ngày: 06/01/2016 | Quy cách: 128 tr. : mh.; 15.385 KB
Từ khóa: Điện học; An toàn điện; Giáo trình; Điện

[7] Giáo trình bài giảng: Công nghệ vi điện tử
Ký hiệu: 621.381 | Tác giả: 
Ngày: 20/01/2016 | Quy cách: 46 tr. : mh.; 2465 KB
Từ khóa: Vi điện tử; Bài giảng; Giáo trình;

[8] Giáo trình cảm biến công nghiệp
Các khái niệm và đặc trưng cơ bản; Cảm biến quang; Cảm biến đo nhiệt độ; Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển; Cảm biến đo lực; Cảm biến đo vận tốc, gia tốc và rung; Cảm biến đo áp suất chất lưu; Cảm biến đo lưu lượng và mức chất lưu; Cảm biến thông minh.
| NXB: 2007
Ký hiệu: 681.25 HO-C | Tác giả: Hoàng Minh Công
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 192 tr. : mh.; 12.594 KB
Từ khóa: Cảm biến; Giáo trình; Công nghiệp

[9] Giáo trình vật liệu bán dẫn
Trình bày những vấn đề cơ bản về cấu trúc tinh thể, vật liệu bán dẫn, bán dẫn hợp chất vô cơ, bán dẫn hợp chất hữu cơ; công nghệ nuôi đơn tinh thể; ...
Nhà XB: KHKT | NXB: 2008
Ký hiệu: 621.3815 PH-H | Tác giả: Phùng Hồ, Phan Quốc Hô
Ngày: 21/01/2016
Từ khóa: Giáo trình; Vật liệu bán dẫn; Vật liệu

Tìm thấy: 9 bản