Thứ hai, ngày 21/08/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 719,350
   Hiện tại: 46

Tài liệu nổi bật
 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
[1] Bài giảng phân tích tín dụng và cho vay (Tài liệu lưu hành nội bộ dành cho học viên hệ đào tạo từ xa)
Tổng quan về tín dụng và phân tích tín dụng; Phân tích tín dụng và cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp; Phân tích tín dụng và cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp;…
Nhà XB: [Nxb. Đà Nẵng] | NXB: 2010
Ký hiệu: 332.7 NG-A | Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 131 tr.; 24 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tín dụng; Tài chính; Kinh tế

[2] Bài giảng quản trị tài chính
Vai trò và môi trường hoạt động quản trị tài chính; Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền; Định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính; Rủi ro và các công cụ phát sinh;…
Nhà XB: Nxb. Kon Tum | NXB: 2010
Ký hiệu: 658.152 ĐO-D | Tác giả: Đoàn Gia Dũng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 234 tr.; 27 cm. | Còn lại: 66/69 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị tài chính; Tài chính

[3] Bài tập áp dụng hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng : bao gồm bài tập và bài giải hướng dẫn bằng các công cụ hệ thống thông tin quản lý
Lời giải đề nghị cho bài tập - tình huống về quản lý tài chính ngân hàng; Xác định lãi suất, hạn mức tín dụng của ngân hàng thương mại, giá trị dòng tiền biến đổi theo thời gian;...
Nhà XB: ĐHQG TP. HCM | NXB: 2012
Ký hiệu: 657.450285 PH-C | Chủ biên: Phan Thị Cúc | Tác giả: Phan Thị Cúc, Trần Duy Vũ Ngọc Lan
Ngày: 13/10/2014 | Quy cách: 292 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Tài chính; Ngân hàng; Bài tập; Ứng dụng

[4] Bài tập kế toán tài chính
Nhà XB: Nxb. Thông tin truyền thông | NXB: 2009
Ký hiệu: 657.48 KHO | Tác giả: Khoa kế toán
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 112 tr. : 21 cm. | Còn lại: 111/120 | Cho mượn
Từ khóa: Tài chính; Kế toán

[5] Bài tập và bài giải nghiệp vụ ngân hàng thương mại : Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm kiến thức, …
Tổng quan về hoạt động của ngân hàng thương mại; Nghiệp vụ huy động vốn; Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng;Nghiệp vụ bảo lãnh;…
Nhà XB: LĐXH | NXB: 2013
Ký hiệu: 332.12076 NG-K | Tác giả: Nguyễn Minh Kiều
Ngày: 21/03/2014 | Quy cách: 477 tr.; 24 cm. | Còn lại: 11/11 | Cho mượn
Từ khóa: Ngân hàng; Ngân hàng thương mại; Bài tập; Bài giải

[6] Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại trong nền kinh tế toàn cầu : Các nguyên tắc và thực hành
Đại cương về các ngân hàng và các dịch vụ ngan hàng; Những công cụ thanh toán của ngân hàng; Nghiệp vụ ngân quỹ; Nghiệp vụ cho vay và định giá đối với người tiêu thụ và bất động sản;…
| NXB: 2012
Ký hiệu: 332.12 DƯ-H | Tác giả: Dương Hữu Hạnh
Ngày: 21/03/2014 | Quy cách: 790 tr.; 24 cm. | Còn lại: 15/15 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế tài chính; Ngân hàng thương mại; Ngân hàng

[7] Giải pháp mở rộng tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Đắkhà
Khái quát tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại; Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHNN & PTNT huyện Đắkhà; Giải pháp mở rộng tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHNN & PTNT huyện Đắkhà;…
Nhà XB: Phân hiệu ĐHĐN | NXB: 2012
Ký hiệu: 332.7 VO-T | Tác giả: Võ Xuân Thủy
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 58 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tín dụng; Ngân hàng; Ngân hàng Nông nghiệp; Ngân hàng phát triển nông thôn; Tín dụng trung hạn; Tín dụng dài hạn

[8] Giáo trình bảo hiểm
Tổng quan về bảo hiểm; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thương mại; Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển;....
Nhà XB: Đại học kinh tế quốc dân | NXB: 2008
Ký hiệu: 368 NG-Đ | Tác giả: Nguyễn Văn Định
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 518 tr.; 21 cm. | Còn lại: 40/40 | Cho mượn
Từ khóa: Bảo hiểm; Bảo hiểm

[9] Giáo trình bảo hiểm
Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm thương mại; Bảo hiểm y tế;...
| NXB: 2005
Ký hiệu: 368 NG-Đ | Tác giả: Nguyễn Văn Định
Ngày: 17/04/2014 | Quy cách: 584 tr.; 21 cm. | Còn lại: 21/21 | Cho mượn
Từ khóa: Bảo hiểm; Giáo trình

[10] Giáo trình hệ thống thông tin kế toán (Lưu hành nội bộ)
Khái quát về tổ chức hệ thống thông tin kế toán; Tổ chức phản ánh thông tin nghiệp vụ; Tổ chức hệ thống hóa thông tin kế toán;…
Nhà XB: [Nxb. Đà Nẵng] | NXB: 2010
Ký hiệu: 657.453 NG-T | Chủ biên: Ngô Hà Tấn | Tác giả: Ngô Hà Tấn, Nguyễn Hữu cường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 162 tr; 24 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kế toán;

Tìm thấy: 84 bản / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ - Ứng dụng2
2Công nghệ sinh học6
3Công nghệ thông tin9
4Công nghệ, Môi trường2
5Khoa học tự nhiên11
6Khoa học xã hội4
7Kinh doanh - Marketing1
8Kinh tế12
9Kinh tế - Quản lý4
10Kỹ năng mềm2
11Kỹ thuật công nghệ1
12Nông - Lâm - Ngư1
13Tâm lý, Giáo dục4
14Tiếng anh -Ngoại ngữ2
15Văn bản luật2
16Văn hóa - Nghệ thuật3
17Xây dựng5