Thứ năm, ngày 09/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,266
   Hiện tại: 9

Tài liệu nổi bật
 CÔNG NGHỆ SINH HỌC
[1] An introduction to genetic analysis . Third edition
| NXB: 2000
Ký hiệu: 579 In-G | Chủ biên:  | Tác giả: David T. Suzuki,...[etc]
Ngày: 12/09/2017 | Quy cách: 612 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Genetic analysis; Introduction

[2] Cơ sở vi sinh vật học thực phẩm
Vi khuẩn; Nấm men; Nấm; Độc tố nấm; Lên men ethanol; ...
Nhà XB: KHKT | NXB: 2012
Ký hiệu: 579 LÊ-B | Tác giả: Lê Thành Bình
Ngày: 22/10/2014 | Quy cách: 192 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Vi sinh vật học; Thực phẩm

[3] Công nghệ bảo quản lương thực
Phần 1: Cơ sở khoa học về lương thực; Phần 2:bảo quản lương thực: Tính chất vật lý của hạt, khối hạt và sản phẩm chế biến từ hạt; Trùng bọ hại lương thực; Làm khô hạt lương thực;...
Nhà XB: KHKT | NXB: 2009
Ký hiệu: 664.028 Cô-N | Chủ biên: Mai Lề | Tác giả: Mai Lề, Bùi Đức Hợi, Lương Hồng Nga, Phạm Văn Hùng
Ngày: 21/10/2014 | Quy cách: 200 tr. : mh. 1 phần màu; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kỹ thuật; Bảo quản lương thực; Lương thực

[4] Công nghệ enzym
Công nghệ thu chế phẩm enzym; Enzym cố định; Động học phản ứng enzym;...
Nhà XB: KHKT | NXB: 2012
Ký hiệu: 660.634 Cô-N | Chủ biên: Đặng Thị Thu | Tác giả: Đặng Thị Thu,... [và những người khác]
Ngày: 15/10/2014 | Quy cách: 320 tr.; 24 cm. | Còn lại: 9/10 | Cho mượn
Từ khóa: Công nghệ sinh học; Enzym

[5] Công nghệ sản xuất bột giấy . : sản xuất bột cơ . Tập II
Quyển sách gồm 5 chương với những nội dung chính như sau: Công nghệ sản xuất bột bán hóa; Công nghệ hiện đại sản xuất bột cơ; Công nghệ hiện đại tẩy trắng bột cơ;...
Nhà XB: BKHN | NXB: 2015
Ký hiệu: 660.63 LÊ-D T.II | Tác giả: Lê Quang Diễn
Ngày: 10/08/2017 | Quy cách: 107 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Công nghệ sinh học; Sản xuất bột giấy

[6] Công nghệ sản xuất bột giấy : sản xuất bột hóa . Tập I
Quyển sách gồm 9 chương với những nội dung chính như sau: Nguyên liệu sản xuất bột giấy; Chuẩn bị nguyên liệu; Công nghệ nấu Sunfit hiện đại;...
Nhà XB: BKHN | NXB: 2015
Ký hiệu: 660.63 LÊ-D T.I | Tác giả: Lê Quang Diễn
Ngày: 10/08/2017 | Quy cách: 267 tr.; 24 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Sản xuất bột giấy; Công nghệ; Sản xuất bột hóa

[7] Công nghệ sản xuất enzym, proteien và ứng dụng
Enzym và các ứng dụng của enzym; Công nghệ sản xuất enzym từ thực vật; Protein và ứng dụng của protein;…
Nhà XB: GDVN | NXB: 2012
Ký hiệu: 660.634 Cô-N | Chủ biên: Nguyễn Thị Hiền | Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Lê Gia Hy,…
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 299 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Enzym; Protein; Sản xuất; Công nghệ

[8] Công nghệ sinh học . Tập ba . Enzyme và ứng dụng . Tái bản lần thứ ba
Quyển sách gồm 9 chương với những nội dung chính như sau: Lược sử phát triển enzyme học; Các phương pháp nghiên cứu enzyme;...
Nhà XB: GDVN | NXB: 2011
Ký hiệu: 660.634 PH-C T.3 | Chủ biên: Phạm Thị Trân Châu | Tác giả: Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa
Ngày: 09/02/2017 | Quy cách: 203 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 6/6 | Chỉ đọc
Từ khóa: Công nghệ sinh học; Enzyme; Ứng dụng

[9] Công nghệ sinh học môi trường : Tập 2 - Xử lý chất thải hữu cơ (Tái bản lần thứ nhất)
Thành phần tính chất của chất thải; Hệ sinh thái và quá trình phân giải chất thải đô thị; Xử lý các chất thải hữ cơ công nghiệp;...
Nhà XB: ĐHQG | NXB: 2008
Ký hiệu: 628.4 NG-L T.2 | Chủ biên: Nguyễn Đức Lượng | Tác giả: Nguyên Đức Lượng; Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày: 28/08/2015 | Quy cách: 275 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Công nghệ sinh học; Môi trường; Ô nhiễm môi trường; Chất thải hữu cơ

[10] Công nghệ sinh học môi trường: Tập 1 - Công nghệ xử lý nước thải
Tài nguyên nước và sinh cảnh vi sinh vật nước. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý, hoá học và sinh học đến vi sinh vật nước. Ô nhiễm nước do vi sinh vật và sự lắng cặn sinh học. Ý nghĩa của vi sinh vật học các nguồn nước...
Nhà XB: ĐHQG | NXB: 2003
Ký hiệu: 628.16 NG-L T.1 | Chủ biên: Nguyễn Đức Lượng | Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày: 28/08/2015 | Quy cách: 439 tr.; 24 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Công nghệ sinh học; Nước thải công nghiệp; Xử lý phế thải; Ô nhiễm môi trường

Tìm thấy: 32 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]