Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,370
   Hiện tại: 41

Tài liệu nổi bật
 XÂY DỰNG
[1] 100 cách trang trí ứng dụng trong thiết kế nội thất = New decorations
Nhà XB: Văn hoá thông tin | NXB: 1998
Ký hiệu: 747 MÔ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Kim, Quang Minh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 143 tr. : mh màu; 26 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Trang trí; Nội thất;

[2] Bài tập - Bài giải quản trị dự án hiện đại
Quyết định chọn dự án; Rủi ro trong quản trị dự án; Hình thành dự án; Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án;…
| NXB: 2010
Ký hiệu: 658.404 NG-D | Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 182 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị dự án; Bài tập; Bài giải; Quản lý

[3] Bài tập cơ học đất
Tính chất cơ học của đất; Sự phân bố ứng suất trong khối đất; Lún của nền đất;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2011
Ký hiệu: 624.15136 TA-T | Chủ biên: Tạ Đức Thịnh | Tác giả: Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 172 tr.; 27 cm. | Còn lại: 20/21 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học đất

[4] Bài tập cơ học đất
Tính chất vật lý của đất và phân loại đất; Tính chất cơ học của đất; Phân bố ứng suất trong đất; Áp lực đất lên tường chắn;...
Nhà XB: Nxb.Giáo dục Việt Nam | NXB: 2010
Ký hiệu: 624.151 VU-N | Chủ biên: Vũ Công Ngữ | Tác giả: Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 392 tr. : mh; 21 cm. | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học đất; Cơ học đất

[5] Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình
Bài tập địa chất công trình ; Bài tập cơ học đất ; Bài tập nền móng công trình ....
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 624.15 NG-U | Tác giả: Nguyễn Uyên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 343 tr.; 27 cm. | Còn lại: 21/21 | Cho mượn
Từ khóa: Địa chất công trình; Nền móng công trình; Cơ học đất

[6] Bêtông và bêtông sợi thép
Quyển sách gồm 2 chương với những nội dung chính như sau: Bêtông cốt sợi và composit ximăng cốt sợi; Mặt đường bêtông sợi thép.
Nhà XB: GTVT | NXB: 2008
Ký hiệu: 624.18341 NG-C | Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Ngày: 12/04/2017 | Quy cách: 108 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Bêtông Bêtông sợi thép

[7] Các bảng tính toán nền móng
Quyển sách gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Các vấn đề chung; Các tải trọng tập trung; Nền móng chữ nhật;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2004
Ký hiệu: 624.151 GI-J | Chủ biên: Giroud, Jean Pierre | Tác giả: Jean Pierre Giroud
Ngày: 03/04/2017 | Quy cách: 254 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nền móng; Bảng tính toán

[8] Các kết cấu mặt đường kiểu mới . Tái bản
Quyển sách gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Cần đổi mới công nghệ làm đường ôtô; Bêtông lèn chặt bằng lu;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2008
Ký hiệu: 625.75 NG-C | Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Ngày: 12/04/2017 | Quy cách: 208 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kết cấu mặt đường

[9] Các phương pháp thi công xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2005
Ký hiệu: 690.028 NG-Q | Tác giả: Ngô VănQuỳ
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 316 tr. : mh; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Xây dựng; Thi công

[10] Cẩm nang kinh tế xây dựng định mức và đơn giá xây dựng cơ bản lập dự toán công trình xây dựng quản lý dự án và thanh quyết toán vốn đầu tư.
Ký hiệu: 690.0218 Câ-N | Tác giả: 
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

Tìm thấy: 150 bản / 15 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...