Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,362
   Hiện tại: 44

Tài liệu nổi bật
 KINH TẾ
[1] Giáo trình quản lý phát triển địa phương
Giáo trình được chia thành 9 chương: Giới thiệu khái quát những vấn đề cơ bản về quản lý phát triển địa phương; Mô hình hóa kinh tế địa phương; Tăng trưởng kinh tế địa phương; Quan hệ kinh tế giữa các địa phương;…
Nhà XB: CTQG Sự thật | NXB: 2015
Ký hiệu: 330 ĐA-N | Chủ biên: Đàm Văn Nhuệ | Tác giả: Đàm Văn Nhuệ, Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Cúc
Ngày: 21/07/2016 | Quy cách: 503 tr.; 21 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Xã hội; Địa phương; Giáo trình; Quản lý

[2] 100 yêu cầu với nhân viên tiếp thị
Nội dung quyển sách bao gồm: Hình tượng nghề nghiệp được coi trọng khi tiếp thị; Quan trọng của công tác tiếp thị là tiếp cận được khách hàng;...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2010
Ký hiệu: 658.8 MÊ-M | Tác giả: Mênh Mông
Ngày: 05/01/2017 | Quy cách: 219 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nhân viên; Tiếp thị; Yêu cầu

[3] 101 Bài tập kinh tế vi mô
Tổng quan về kinh tế học; Lý thuyết cung cầu; Co giãn;...
Nhà XB: Nxb. Lao động | NXB: 2009
Ký hiệu: 338.5 VU-D | Chủ biên: Vũ Kim Dũng | Tác giả: Vũ Kim Dũng, Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 180 tr.; 21 cm. | Còn lại: 17/20 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế vi mô; Kinh tế

[4] 101 bài tập kinh tế vi mô chọn lọc
Nhà XB: Văn hoá - Thông tin | NXB: 2006
Ký hiệu: 335.8 PH-M | Chủ biên: Phạm Văn Minh | Tác giả: Phạm Văn Minh, Cao Thúy Xiêm, Vũ Kim Dũng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 179 tr. : mh.; 21 cm. | Còn lại: 20/21 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vi mô

[5] 101 bài tập và bài giải kế toán tài chính . In lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung, cập nhập
Quyển sách gồm 16 chương với những nội dung chính như sau: Kế toán tài sản số định; Kế toán
Nhà XB: Tài chính | NXB: 2003
Ký hiệu: 657.4 NG-C | Tác giả: Nguyễn Văn Công
Ngày: 07/06/2017 | Quy cách: 348 tr.; 23,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kế toán tài chính; Bài tập; Bài giải

[6] 101 công thức tài chính doanh nghiệp : Gồm 101 công thức tài chính căn bản
Biên đóng góp; Biên lợi nhuận; Chỉ số thanh khoản; Chu kỳ hoạt động; Độ co giãn của cầu; Hệ số tiền mặt; Thống kê hồi quy;...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2013
Ký hiệu: 657.7 ĐÔ-T | Tác giả: Đỗ Thiên Anh Tuấn
Ngày: 20/03/2014 | Quy cách: 168 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Tài chính doanh nghiệp

[7] 101 quan điểm kinh doanh sẽ làm thay đổi cách bạn làm việc
Quyển sách gồm 3 phần với những nội dung chính như sau: Quan điểm về con người; Quan điểm về hiệu quả hoạt động;...
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2017
Ký hiệu: 650.1 WE-A | Chủ biên: Weiss, Antonio E. | Tác giả: Antonio E. Weiss
Ngày: 10/08/2017 | Quy cách: 450 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quan điển kinh doanh; Cách làm việc

[8] 101 ý tưởng đột phá trong quảng cáo
Quyển sách gồm 10 chương với những nội dung chính như sau: Hoạch định chiến dịch quảng cáo; 55 cách định vị sản phẩm; Cách viết câu tiêu đề lôi cuốn;...
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2010
Ký hiệu: 659.1 DU-L | Chủ biên: Dupont, Luc | Tác giả: Luc Dupont
Ngày: 30/08/2017 | Quy cách: 284 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quảng cáo; Ý tưởng; Đột phá

[9] 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm
Quyển sách gồm 17 nguyên tắc với những nội dung chính như sau: Nguyên tắc tầm quan trọng; Nguyên tắc toàn cảnh; Nguyên tắc phù hợp; Nguyên tắc chuỗi liên kết;...
| NXB: 2008
Ký hiệu: 658.402 MA-J | Chủ biên: Maxwell, John C. | Tác giả: John C. Maxwell
Ngày: 13/04/2017 | Quy cách: 244 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Làm việc nhóm; Nguyên tắc vàng

[10] 200 phương pháp quản lý mới nhất : quản lý kinh doanh làm vui lòng khách hàng
Những phương pháp quản lý mới ứng phó với sự biến đổi không ngừng trong xã hội sẽ giúp doanh nghiệp có được hiệu quả...
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 658.8 TĂ-H | Tác giả: Tăng Văn Húc
Ngày: 08/06/2017 | Quy cách: 158 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quản lý; Phương pháp; Kinh doanh; Khách hàng; Vui lòng

Tìm thấy: 692 bản / 70 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...