Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,357
   Hiện tại: 47

Tài liệu nổi bật
 TÂM LÝ, GIÁO DỤC
[1] 50 điều cần biết để nâng cao cuộc sống thời hiện đại
Quyển sách gồm 7 chương với những nội dung chính như sau: Thân thể; Tâm tình; Kiếm tiền tiêu tiền và giữ tiền;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2008
Ký hiệu: 158 Nă-M | Tác giả: 
Ngày: 20/06/2017 | Quy cách: 314 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Đời sống; Ứng dụng

[2] 520 tình huống giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý và hoạt động đối với ngành giáo dục Việt Nam
Nội dung quyển sách gồm 8 phần với những nội dung chính như sau: Hướng dẫn xử lý tình huống về công tác quản lý trong hệ thống giáo dục Việt Nam;...
Nhà XB: Lao động | NXB: 2010
Ký hiệu: 379.597 QU-L | Chủ biên: Quý Long | Tác giả: Quý Long; Kim Thư
Ngày: 09/01/2017 | Quy cách: 519 tr.; 28 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngành giáo dục; Quản lý; Chế độ chính sách; Công tác tổ chức; Việt Nam

[3] Achieving results in private sector development
Nhà XB: Asian Development Bank | NXB: 2000
Ký hiệu: 150 Ac-R | Tác giả: 
Ngày: 01/09/2017 | Quy cách: 154 p. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Private sector development; Asian and the pacific

[4] Class activities to accompany mathematics for elementary teachers
| NXB: 2005
Ký hiệu: 372.7 BE-S | Chủ biên: Beckmann, Sybilla | Tác giả: Sybilla Beckmann
Ngày: 05/10/2017 | Quy cách: 633 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Mathematics; Elementary teachers

[5] Dẫn luận về C.G. Jung
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Cuộc đời và học thuyết; Cổ mẫu và vô thức tập thể; Các giai đoạn cuộc đời; Những loại hình tâm lý; Giấc mơ;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 ST-A | Chủ biên: Stevens, Anthony | Tác giả: Anthony Stevens
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 271 tr. : mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận; C;G; Jung

[6] Dẫn luận về S. Freud
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Cuộc đời và tính cách; Từ chấn thương đến huyễn tưởng; Khám phá quá khứ;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 ST-A | Chủ biên: Storr, Anthony | Tác giả: Anthony Storr
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 254 tr. : mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận; S; Freud

[7] Dẫn luận về tâm lý học
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Tâm lý học là gì? Nghiên cứu như thế nào?; Điều gì đi vào não?Tri giác; Điều gì ở lại trong não?Học hỏi và ghi nhớ?;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 BU-G | Chủ biên: Butler, Gillian | Tác giả: Gillian Butler, Freda McManus
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 231 tr.; mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận

[8] Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập : Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên đại học và cao học
Tổng quan về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên; Các quy định đạo đức nghề nghiệp của Hoa Kỳ; Các đạo đức nghề nghiệp của Pháp;…
Nhà XB: Tài chính | NXB: 2009
Ký hiệu: 174 TR-T | Chủ biên: Trần Thị Giang Tân | Tác giả: Trần Thị Giang Tân, Võ Anh Dũng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 273 tr.; 21 cm. | Còn lại: 15/15 | Cho mượn
Từ khóa: Kiểm toán; Đạo đức nghề nghiệp; Kiểm toán viên

[9] Giáo dục bạn gái
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Nhân cách đẹp; Bí quyết chiến thắng; trau dồi trí tuệ; Tâm lí lành mạnh;...
Nhà XB: VH-TT | NXB: 2013
Ký hiệu: 158 Gi-D | Tác giả: 
Ngày: 22/05/2017 | Quy cách: 395 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

[10] Giáo dục bạn trai
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Thói quen tốt; Tu dưỡng đạo đức; Thông minh cơ trí;...
Nhà XB: Văn hóa - Thông tin | NXB: 2013
Ký hiệu: 158 Gi-D | Tác giả: 
Ngày: 24/05/2017 | Quy cách: 411 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học ứng dụng; Cuộc sống

Tìm thấy: 25 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]