Thứ hai, ngày 21/08/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 719,358
   Hiện tại: 54

Tài liệu nổi bật
 TÂM LÝ, GIÁO DỤC
[1] 50 điều cần biết để nâng cao cuộc sống thời hiện đại
Quyển sách gồm 7 chương với những nội dung chính như sau: Thân thể; Tâm tình; Kiếm tiền tiêu tiền và giữ tiền;...
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2008
Ký hiệu: 158 Nă-M | Tác giả: 
Ngày: 20/06/2017 | Quy cách: 314 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Đời sống; Ứng dụng

[2] 520 tình huống giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý và hoạt động đối với ngành giáo dục Việt Nam
Nội dung quyển sách gồm 8 phần với những nội dung chính như sau: Hướng dẫn xử lý tình huống về công tác quản lý trong hệ thống giáo dục Việt Nam;...
Nhà XB: Lao động | NXB: 2010
Ký hiệu: 379.597 QU-L | Chủ biên: Quý Long | Tác giả: Quý Long; Kim Thư
Ngày: 09/01/2017 | Quy cách: 519 tr.; 28 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngành giáo dục; Quản lý; Chế độ chính sách; Công tác tổ chức; Việt Nam

[3] Dẫn luận về C.G. Jung
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Cuộc đời và học thuyết; Cổ mẫu và vô thức tập thể; Các giai đoạn cuộc đời; Những loại hình tâm lý; Giấc mơ;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 ST-A | Chủ biên: Stevens, Anthony | Tác giả: Anthony Stevens
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 271 tr. : mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận; C;G; Jung

[4] Dẫn luận về S. Freud
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Cuộc đời và tính cách; Từ chấn thương đến huyễn tưởng; Khám phá quá khứ;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 ST-A | Chủ biên: Storr, Anthony | Tác giả: Anthony Storr
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 254 tr. : mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận; S; Freud

[5] Dẫn luận về tâm lý học
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Tâm lý học là gì? Nghiên cứu như thế nào?; Điều gì đi vào não?Tri giác; Điều gì ở lại trong não?Học hỏi và ghi nhớ?;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 BU-G | Chủ biên: Butler, Gillian | Tác giả: Gillian Butler, Freda McManus
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 231 tr.; mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận

[6] Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập : Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên đại học và cao học
Tổng quan về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên; Các quy định đạo đức nghề nghiệp của Hoa Kỳ; Các đạo đức nghề nghiệp của Pháp;…
Nhà XB: Tài chính | NXB: 2009
Ký hiệu: 174 TR-T | Chủ biên: Trần Thị Giang Tân | Tác giả: Trần Thị Giang Tân, Võ Anh Dũng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 273 tr.; 21 cm. | Còn lại: 15/15 | Cho mượn
Từ khóa: Kiểm toán; Đạo đức nghề nghiệp; Kiểm toán viên

[7] Giáo dục bạn gái
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Nhân cách đẹp; Bí quyết chiến thắng; trau dồi trí tuệ; Tâm lí lành mạnh;...
Nhà XB: VH-TT | NXB: 2013
Ký hiệu: 158 Gi-D | Tác giả: 
Ngày: 22/05/2017 | Quy cách: 395 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống

[8] Giáo dục bạn trai
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Thói quen tốt; Tu dưỡng đạo đức; Thông minh cơ trí;...
Nhà XB: Văn hóa - Thông tin | NXB: 2013
Ký hiệu: 158 Gi-D | Tác giả: 
Ngày: 24/05/2017 | Quy cách: 411 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học ứng dụng; Cuộc sống

[9] Giáo trình giao tiếp sư phạm
Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm; Phát triển năng lực giao tiếp sư phạm; ...
Nhà XB: ĐH. Sư phạm | NXB: 2014
Ký hiệu: 302.07 NG-L | Chủ biên: Nguyễn Văn Lũy | Tác giả: Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn
Ngày: 22/07/2015 | Quy cách: 199 tr.; 24 cm.  | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Sư phạm; Giao tiếp; Ứng xử; Giáo trình; Giáo dục

[10] Giáo trình phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội: Dành cho đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học. (In lần thứ chín)
Các môn học về tự nhiên và xã hội ở tiểu học; Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội; Hình thức tổ chức dạy học các môn về tự nhiên và xã hội;...
Nhà XB: ĐH. Sư phạm | NXB: 2014
Ký hiệu: 372.3 Gi-T | Chủ biên: Nguyễn Thị Thấn | Tác giả: Nguyễn Thị Thấn,... [và những người khác]
Ngày: 22/07/2015 | Quy cách: 271 tr.; 24 cm. | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Tự nhiên; Xã hội; Phương pháp dạy học; Giáo trình

Tìm thấy: 21 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ - Ứng dụng2
2Công nghệ sinh học6
3Công nghệ thông tin9
4Công nghệ, Môi trường2
5Khoa học tự nhiên11
6Khoa học xã hội4
7Kinh doanh - Marketing1
8Kinh tế12
9Kinh tế - Quản lý4
10Kỹ năng mềm2
11Kỹ thuật công nghệ1
12Nông - Lâm - Ngư1
13Tâm lý, Giáo dục4
14Tiếng anh -Ngoại ngữ2
15Văn bản luật2
16Văn hóa - Nghệ thuật3
17Xây dựng5