Thứ ba, ngày 27/06/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 699,256
   Hiện tại: 155

Tài liệu nổi bật
 ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG
[1] Công nghệ thông tin vệ tinh = Satellite communications technology
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1997
Ký hiệu: 621.3825 Cô-N | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Đình Lương; Phạm Văn Đương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 431 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Vệ tinh liên lạc; Vệ tinh

[2] Công trình trạm thủy điện
Các công trình trên tuyến dẫn nước Thủy điện; Nhà máy thủy điện.
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 627.8 Cô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Hồ Sỹ Dự
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 355 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Thủy điện; Trạm

[3] Giáo trình kĩ thuật chiếu sáng
Quyển sách gồm 6 chương với những nội dung chính như sau: Các loại đèn và bộ đèn dùng trong chiếu sáng; Chiếu sáng nội thất; Chiếu sáng công cộng;...
Nhà XB: GDVN | NXB: 2010
Ký hiệu: 621.32 LÊ-B | Chủ biên: Lê Thành Bắc | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 26/05/2017 | Quy cách: 219 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật chiếu sáng; Giáo trình

[4] Giáo trình kỹ thuật điện : dùng trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật
Mạch điện; Máy điện xoay chiều hình sin; Máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện một chiều;…
Nhà XB: KH-KT | NXB: 2010
Ký hiệu: 621.3 LÊ-B | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 16/04/2014 | Quy cách: 205 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 96/99 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Kỹ thuật điện

[5] Giáo trình thương mại điện tử căn bản . Tái bản lần thứ ba
Quyển sách gồm 13 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử;...
Nhà XB: ĐH. Kinh tế quốc dân | NXB: 2008
Ký hiệu: 384.071 TR-H | Tác giả: Trần Văn Hòe
Ngày: 25/04/2017 | Quy cách: 367 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thương mại điện tử; Căn bản; Giáo trình

[6] Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.312 NG-H | Chủ biên: Nguyễn Công Hiền | Tác giả: Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 408 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện; Điện công nghiệp;

[7] Hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang
Nhà XB: Bưu điện | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.36 Hê-T | Chủ biên:  | Tác giả: Dương Đức; Lê Thanh Dũng hiệu đính
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 245 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quang học; Bước sóng

[8] Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp
Quyển sách gồm 6 chương với những nội dung chính như sau: Đường dây truyền tải điện; Khí cụ hạ điện áp và bảng tủ điện;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2004
Ký hiệu: 621.31 PH-K | Tác giả: Phạm Văn Khiết
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 288 tr. : mh.; 26,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật điện; Điện;

[9] Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 621.3 TR-P | Tác giả: Trần Duy Phụng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 246 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thiết kế lắp đặt; Điện nhà; Hướng dẫn thực hành

[10] Khí cụ điện
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2006
Ký hiệu: 621.31042 PH-C | Chủ biên: Phạm Văn Chới | Tác giả: Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 483 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Khí cụ điện

Tìm thấy: 26 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học1
2Khoa học tự nhiên3
3Khoa học xã hội25
4Kinh doanh - Marketing27
5Kinh tế49
6Kinh tế - Quản lý4
7Sử địa, Danh nhân2
8Tâm lý, Giáo dục1
9Tiếng anh -Ngoại ngữ1
10Văn bản luật2
11Văn hóa - Nghệ thuật9
12Y tế - Sức khỏe1