Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 676,025
   Hiện tại: 36

Tài liệu nổi bật
 ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG
[1] Công nghệ thông tin vệ tinh = Satellite communications technology
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1997
Ký hiệu: 621.3825 Cô-N | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Đình Lương; Phạm Văn Đương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 431 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Vệ tinh liên lạc; Vệ tinh

[2] Công trình trạm thủy điện
Các công trình trên tuyến dẫn nước Thủy điện; Nhà máy thủy điện.
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 627.8 Cô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Hồ Sỹ Dự
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 355 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Thủy điện; Trạm

[3] Giáo trình kỹ thuật điện (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật)
Mạch điện; Máy điện xoay chiều hình sin; Máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện một chiều;…
Nhà XB: KH-KT | NXB: 2010
Ký hiệu: 621.3 LÊ-B | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 16/04/2014 | Quy cách: 205 tr. : mh.; 27 cm | Còn lại: 66/70 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Kỹ thuật điện

[4] Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.312 NG-H | Chủ biên: Nguyễn Công Hiền | Tác giả: Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 408 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện; Điện công nghiệp;

[5] Hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang
Nhà XB: Bưu điện | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.36 Hê-T | Chủ biên:  | Tác giả: Dương Đức; Lê Thanh Dũng hiệu đính
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 245 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quang học; Bước sóng

[6] Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2004
Ký hiệu: 621.31 PH-K | Tác giả: Phạm Văn Khiết
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 288 tr. : mh.; 26,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật điện; Điện;

[7] Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 621.3 TR-P | Tác giả: Trần Duy Phụng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 246 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thiết kế lắp đặt; Điện nhà; Hướng dẫn thực hành

[8] Khí cụ điện
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2006
Ký hiệu: 621.31042 PH-C | Chủ biên: Phạm Văn Chới | Tác giả: Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 483 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Khí cụ điện

[9] Kĩ thuật chuyển mạch số . Tập hai
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1998
Ký hiệu: 621.38 NG-T T.2 | Chủ biên: Nguyễn Văn Thắng | Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tất Đắc, Đặng Anh Sơn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 254 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện tử;Mạch số; Mạch điện tử

[10] Kỹ thuật điện tử
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2000
Ký hiệu: 537.1 ĐÔ-T | Tác giả: Đỗ Xuân Thụ
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 271 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện; Điện tử -- Kỹ thuật

Tìm thấy: 23 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

 
TTSách mớiSL
1Khoa học tự nhiên9
2Khoa học xã hội44
3Kinh doanh - Marketing1
4Kinh tế100
5Kỹ năng mềm3
6Kỹ thuật công nghệ1
7Sử địa, Danh nhân2
8Tiếng anh -Ngoại ngữ56
9Văn hóa - Nghệ thuật1
10Xây dựng18