Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 682,990
   Hiện tại: 28

Tài liệu nổi bật
 ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG
[1] Công nghệ thông tin vệ tinh = Satellite communications technology
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1997
Ký hiệu: 621.3825 Cô-N | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Đình Lương; Phạm Văn Đương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 431 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Vệ tinh liên lạc; Vệ tinh

[2] Công trình trạm thủy điện
Các công trình trên tuyến dẫn nước Thủy điện; Nhà máy thủy điện.
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 627.8 Cô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Hồ Sỹ Dự
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 355 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Thủy điện; Trạm

[3] Giáo trình kỹ thuật điện (Dùng trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật)
Mạch điện; Máy điện xoay chiều hình sin; Máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện một chiều;…
Nhà XB: KH-KT | NXB: 2010
Ký hiệu: 621.3 LÊ-B | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 16/04/2014 | Quy cách: 205 tr. : mh.; 27 cm | Còn lại: 66/70 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Kỹ thuật điện

[4] Giáo trình thương mại điện tử căn bản . Tái bản lần thứ ba
Quyển sách gồm 13 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử;...
Nhà XB: ĐH. Kinh tế quốc dân | NXB: 2008
Ký hiệu: 384.071 TR-H | Tác giả: Trần Văn Hòe
Ngày: 25/04/2017 | Quy cách: 367 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thương mại điện tử; Căn bản; Giáo trình

[5] Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.312 NG-H | Chủ biên: Nguyễn Công Hiền | Tác giả: Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 408 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện; Điện công nghiệp;

[6] Hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang
Nhà XB: Bưu điện | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.36 Hê-T | Chủ biên:  | Tác giả: Dương Đức; Lê Thanh Dũng hiệu đính
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 245 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quang học; Bước sóng

[7] Hỏi đáp về kỹ thuật điện hạ áp
Quyển sách gồm 6 chương với những nội dung chính như sau: Đường dây truyền tải điện; Khí cụ hạ điện áp và bảng tủ điện;...
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2004
Ký hiệu: 621.31 PH-K | Tác giả: Phạm Văn Khiết
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 288 tr. : mh.; 26,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật điện; Điện;

[8] Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 621.3 TR-P | Tác giả: Trần Duy Phụng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 246 tr.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Thiết kế lắp đặt; Điện nhà; Hướng dẫn thực hành

[9] Khí cụ điện
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2006
Ký hiệu: 621.31042 PH-C | Chủ biên: Phạm Văn Chới | Tác giả: Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Nguyễn Tiến Tôn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 483 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Khí cụ điện

[10] Kĩ thuật chuyển mạch số . Tập hai
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 1998
Ký hiệu: 621.38 NG-T T.2 | Chủ biên: Nguyễn Văn Thắng | Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Tất Đắc, Đặng Anh Sơn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 254 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện tử;Mạch số; Mạch điện tử

Tìm thấy: 24 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26