Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,321
   Hiện tại: 29

Tài liệu nổi bật
 ĐIỆN TỬ, VIỄN THÔNG
[1] Công nghệ thông tin vệ tinh = Satellite communications technology
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1997
Ký hiệu: 621.3825 Cô-N | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Đình Lương; Phạm Văn Đương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 431 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Vệ tinh liên lạc; Vệ tinh

[2] Công trình trạm thủy điện
Các công trình trên tuyến dẫn nước Thủy điện; Nhà máy thủy điện.
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 627.8 Cô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Hồ Sỹ Dự
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 355 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Thủy điện; Trạm

[3] Digital Communications
| NXB: 1997
Ký hiệu: 621.382 GL-I | Chủ biên: Glover, Ian | Tác giả: Ian Glover, Peter Grant
Ngày: 15/09/2017 | Quy cách: 734 p.  | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Digital Communications

[4] Electric Bikes in the people's republic of China : impact on the enviroment and prospects for Growth
| NXB: 2009
Ký hiệu: 621.8 El-B | Tác giả: 
Ngày: 14/09/2017 | Quy cách: 80 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Electric Bikes; China

[5] Giáo trình cơ sở kỹ thuật điện II
Quyển sách từ chương 12 đến chương 19 với những nội dung chính như sau: Mạch phi tuyến ở chế độ xác lập và các phương pháp phân tích; Khái niệm quá trình quá độ trong mạch điện;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2002
Ký hiệu: 537.1 NG-N | Tác giả: Nguyễn Ngân
Ngày: 29/06/2017 | Còn lại: 19/19 | Cho mượn
Từ khóa: Kỹ thuật điện; Giáo trình

[6] Giáo trình kĩ thuật chiếu sáng
Quyển sách gồm 6 chương với những nội dung chính như sau: Các loại đèn và bộ đèn dùng trong chiếu sáng; Chiếu sáng nội thất; Chiếu sáng công cộng;...
Nhà XB: GDVN | NXB: 2010
Ký hiệu: 621.32 LÊ-B | Chủ biên: Lê Thành Bắc | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 26/05/2017 | Quy cách: 219 tr. : mh.; 24 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật chiếu sáng; Giáo trình

[7] Giáo trình kỹ thuật điện : dùng trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật
Mạch điện; Máy điện xoay chiều hình sin; Máy điện; Máy biến áp; Máy điện không đồng bộ; Máy điện một chiều;…
Nhà XB: KH-KT | NXB: 2010
Ký hiệu: 621.3 LÊ-B | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 16/04/2014 | Quy cách: 205 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 99/99 | Cho mượn
Từ khóa: Điện; Kỹ thuật điện

[8] Giáo trình thương mại điện tử căn bản . Tái bản lần thứ ba
Quyển sách gồm 13 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về thương mại điện tử; Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của thương mại điện tử;...
Nhà XB: ĐH. Kinh tế quốc dân | NXB: 2008
Ký hiệu: 384.071 TR-H | Tác giả: Trần Văn Hòe
Ngày: 25/04/2017 | Quy cách: 367 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 15/15 | Cho mượn
Từ khóa: Thương mại điện tử; Căn bản; Giáo trình

[9] Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng
Nhà XB: Khoa học và Kỹ thuật | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.312 NG-H | Chủ biên: Nguyễn Công Hiền | Tác giả: Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 408 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Điện; Điện công nghiệp;

[10] Hệ thống ghép kênh theo bước sóng quang
Nhà XB: Bưu điện | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.36 Hê-T | Chủ biên:  | Tác giả: Dương Đức; Lê Thanh Dũng hiệu đính
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 245 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quang học; Bước sóng

Tìm thấy: 29 bản / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]