Thứ hai, ngày 21/08/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 719,321
   Hiện tại: 18

Tài liệu nổi bật
 SỬ ĐỊA, DANH NHÂN
[1] 192 nước trên thế giới
Nhà XB: Thế giới | NXB: 2000
Ký hiệu: 910.9 Mô-T | Chủ biên:  | Tác giả: Mai Lý Quảng; Đỗ Đức Thịnh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 651 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quốc gia; Địa lý; Xã hội

[2] Ấn tượng Đà Nẵng
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.9283403 Ân-T | Chủ biên:  | Tác giả: Đà Linh, Nguyễn Kim Huy
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 320 tr.; 20 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học Việt; Văn học -- Hồi ký

[3] Bác Hồ với đất Quảng
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2000
Ký hiệu: 335.5271 Ba-H | Chủ biên:  | Tác giả: Tỉnh ủy Quảng Nam
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 409 tr. : mh một phần màu; 22 cm. | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Hồ Chí Minh, 1890-1969; Quảng Nam Đà Nẵng

[4] Đà Nẵng xưa và nay
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 1998
Ký hiệu: 959.751 Đa-N | Tác giả: ..........
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 151 tr. : mh. Một phần màu; 25 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[5] Đà Nẵng xuân 1975
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.928 3403 BAN | Tác giả: Ban dân vận thành uỷ Đà Nẵng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 292 tr. : mh. một phần màu; 20 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học

[6] Danh nhân khoa học kỹ thuật thế giới
Nhà XB: Thanh Niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 925 VU-T | Tác giả: Vũ Bội Tuyền
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 1189 tr.; 19 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Danh nhân; Danh nhân khoa học

[7] Danh nhân thế giới : văn học - nghệ thuật và khoa học - kỹ thuật
Nhà XB: VHTT | NXB: 1998
Ký hiệu: 927 DA-N | Chủ biên:  | Tác giả: Trần Mạnh Thường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 902 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Danh nhân; Danh nhân Sổ tay

[8] Đất và người duyên hải miền Trung
Nhà XB: Tạp chí Xưa và Nay, Nxb. Tổng hợp Tp. HCM | NXB: 2004
Ký hiệu: 911.5975 Đâ-N | Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 523 tr. : mh. một phần màu; 26 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Duyên hải; Ven biển

[9] Địa danh văn hoá Việt Nam : Địa danh khảo cổ học
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 306 BU-T | Tác giả: Bùi Thiết
Ngày: 27/05/2014 | Quy cách: 643 tr.;1 9cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hóa; Việt Nam; Địa danh

[10] Đông Nam Á : chặng đường dài phía trước
Nhà XB: Thế giới | NXB: 2002
Ký hiệu: 330.959 LI-Y | Tác giả: Lim Chong Yah
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 463 tr.; 21 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Đông Nam Á

Tìm thấy: 39 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

 
TTSách mớiSL
1Công nghệ - Ứng dụng2
2Công nghệ sinh học6
3Công nghệ thông tin9
4Công nghệ, Môi trường2
5Khoa học tự nhiên11
6Khoa học xã hội4
7Kinh doanh - Marketing1
8Kinh tế12
9Kinh tế - Quản lý4
10Kỹ năng mềm2
11Kỹ thuật công nghệ1
12Nông - Lâm - Ngư1
13Tâm lý, Giáo dục4
14Tiếng anh -Ngoại ngữ2
15Văn bản luật2
16Văn hóa - Nghệ thuật3
17Xây dựng5