Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 683,012
   Hiện tại: 50

Tài liệu nổi bật
 SỬ ĐỊA, DANH NHÂN
[1] 192 nước trên thế giới
Nhà XB: Thế giới | NXB: 2000
Ký hiệu: 910.9 | Chủ biên:  | Tác giả: Mai Lý Quảng; Đỗ Đức Thịnh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 651 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Quốc gia; Địa lý; Xã hội

[2] Ấn tượng Đà Nẵng
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.9283403 Ân-T | Tác giả: Đà Linh, Nguyễn Kim Huy
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 320 tr.; 20 cm. | Còn lại: 4/4 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học Việt; Văn học -- Hồi ký

[3] Bác Hồ với đất Quảng.
Nhà XB: Chính trị quốc gia | NXB: 2000
Ký hiệu: 335.5271 Ba-H | Chủ biên:  | Tác giả: Tỉnh ủy Quảng Nam
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 409 tr. : mh một phần màu; 22 cm. | Còn lại: 5/5 | Cho mượn
Từ khóa: Hồ Chí Minh, 1890-1969; Quảng Nam Đà Nẵng

[4] Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam.
Nhà XB: Lao động | NXB: 2003
Ký hiệu: 335.5271 Ba-H | Chủ biên:  | Tác giả: Đỗ Quang Hưng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 542 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Giai cấp công nhân -- Việt Nam;

[5] Đà Nẵng xưa và nay
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 1998
Ký hiệu: 959.751 Đa-N | Tác giả: ..........
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 151 tr. : mh. Một phần màu; 25 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[6] Đà Nẵng xuân 1975
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2000
Ký hiệu: 895.9283403 BAN | Tác giả: Ban dân vận thành uỷ Đà Nẵng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 292 tr. : mh. một phần màu; 20 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Hồi ký; Văn học

[7] Danh nhân khoa học kỹ thuật thế giới
Nhà XB: Thanh Niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 925 VU-T | Tác giả: Vũ Bội Tuyền
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 1189 tr.; 19 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Danh nhân; Danh nhân khoa học

[8] Danh nhân thế giới : văn học - nghệ thuật và khoa học - kỹ thuật
Nhà XB: VHTT | NXB: 1998
Ký hiệu: 927 DA-N | Tác giả: Trần Mạnh Thường
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 902 tr. : mh.; 20,5 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Danh nhân; Danh nhân Sổ tay

[9] Đất và người duyên hải miền Trung
Nhà XB: Tạp chí Xưa và Nay, Nxb. Tổng hợp Tp. HCM | NXB: 2004
Ký hiệu: 911.5975 Đâ-N | Tác giả: Nhiều tác giả
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 523 tr. : mh. một phần màu; 26 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Duyên hải; Ven biển

[10] Địa danh văn hoá Việt Nam : Địa danh khảo cổ học
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 1999
Ký hiệu: 306 BU-T | Tác giả: Bùi Thiết
Ngày: 27/05/2014 | Quy cách: 643 tr.;1 9cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hóa; Việt Nam; Địa danh

Tìm thấy: 34 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26