Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,326
   Hiện tại: 30

Tài liệu nổi bật
 TIẾNG ANH -NGOẠI NGỮ
[1] 101 helpful hints for Ielts
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 AD-G | Chủ biên: Adams, Garry | Tác giả: Garry Adams, Terry Module
Ngày: 27/04/2017 | Quy cách: 175 p.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ielts; Helpful hints

[2] 1300 mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp hàng ngày
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: những tình huống trong sinh hoạt hằng ngày; Những tình huống khi đi ra ngoài;...
Nhà XB: TP. HCM | NXB: 2003
Ký hiệu: 428.3 Mô-N | Tác giả: 
Ngày: 18/01/2017 | Quy cách: 232 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiếng Anh; Mẫu câu; Giao tiếp; Thông dụng; Hằng ngày

[3] 202 seful exercises for Ielts : international Edition
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 AD-G | Chủ biên: Adams, Garry | Tác giả: Garry Adams, Terry Peck
Ngày: 15/05/2017 | Quy cách: 128 tr.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Useful exercises for Ielts

[4] 25 đề thi trắc nghiệm tiếng anh : luyện thi trung học phổ thông, đại học : theo chương trình mới của Bộ giáo dục và đào tạo
Nhà XB: ĐH. Sư phạm | NXB: 2006
Ký hiệu: 428 TR-T | Tác giả: Trần Mạnh Tường
Ngày: 14/01/2017 | Quy cách: 229 p.; 24 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiếng anh; Đề thi; Trắc nghiệm; Luyện thi

[5] 2500 câu Anh - Hoa - Việt thông dụng . Tập 1
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2005
Ký hiệu: 428.3 NG-D T.1 | Tác giả: Nguyễn Thành Danh
Ngày: 11/05/2017 | Quy cách: 312 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Anh; Hoa; Việt; Câu thông dụng

[6] 2500 câu Anh - Hoa - Việt thông dụng . Tập 2
Nhà XB: Thanh niên | NXB: 2005
Ký hiệu: 428.3 NG-D T.2 | Tác giả: Nguyễn Thành Danh
Ngày: 11/05/2017 | Quy cách: 287 tr.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tiếng anh; Tiếng hoa; Tiếng việt; Câu thông dụng

[7] 30 days to the TOEIC test : test of english for international communication
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2004
Ký hiệu: 428.0076 Th-D | Tác giả: 
Ngày: 18/01/2017 | Quy cách: 312 p. : ill.; 20,5 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: TOEIC; Test; English; 30 days; international communication

[8] 300 câu đàm thoại Nhật - Việt : có 2 băng cassettes
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2003
Ký hiệu: 495.6834 TR-T | Tác giả: Trần Việt Thanh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 389 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nhật ngữ; Đàm thoại; Nhật ngữ -- Đàm thoại

[9] 404 useful exercises for Ielts : academic module
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 SC-D | Chủ biên: Scovell, Donna | Tác giả: Donna Scovell, Vickie Pastellas, Max Knobel
Ngày: 15/05/2017 | Quy cách: 127 p.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 404 useful exercises for Ielts

[10] 404 useful exercises for Ielts : general training module
Nhà XB: Tổng hợp TP. HCM | NXB: 2007
Ký hiệu: 428.0076 SC-D | Chủ biên: Scovell, Donna | Tác giả: Donna Scovell, Vickie Pastellas, Max Knobel
Ngày: 15/05/2017 | Quy cách: 127 p.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: 404 useful exercises for Ielts

Tìm thấy: 324 bản / 33 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...