Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,325
   Hiện tại: 30

Tài liệu nổi bật
 KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
[1] Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình
Quy định chung; Tên đất nền; Thiết kế nền;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2011
Ký hiệu: 624.15 VIÊ | Tác giả: Viện nghiên cứu khoa học nền và công trình ngầm mang tên N.M. Ghéc Xê Va Nốp
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 355 tr.; 27 cm. | Còn lại: 21/21 | Cho mượn
Từ khóa: Xây dựng; Nền móng

[2] Cơ học công trình : Dành cho ngành kiến trúc, vật liệu xây dựng, kỹ thuật môi trường
Phân tích cấu tạo hình học của các hệ thanh phẳng; Cách xác định nội lực trong hệ thanh phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Cách tính thánh chịu kéo hoặc nén đúng tâm;…
| NXB: 2010
Ký hiệu: 620.1 LÊ-T | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 381 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học; Cơ học công trình; Xây dựng

[3] Cơ sở kỹ thuật cơ khí
Quyển sách gồm 16 chương với những nội dung chính như sau: Những khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim; Nhiệt luyện
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.9 ĐÔ-Đ | Chủ biên: Đỗ Xuân Đinh | Tác giả: Đỗ Xuân Đinh, Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng
Ngày: 24/04/2017 | Quy cách: 320 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật cơ khí; Cơ sở

[4] Công nghệ bêtông nhẹ
Bêtông xốp và silicat xốp; Cốt liệu rỗng dùng cho bêtông nhẹ; Bêtông nhẹ dùng cốt liệu rỗng.
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 620.19 NG-P | Chủ biên: Nguyễn Văn Phiêu | Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 202 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu xây dựng; Công nghệ vật liệu

[5] Fundamentals of signals and systems : using the web and Matlab . Second edition
| NXB: 2000
Ký hiệu: 621.5 KA-E | Chủ biên: Kanmen, Edward W. | Tác giả: Edward W. Kanmen, Bonnie S. Heck
Ngày: 06/10/2017 | Quy cách: 722 p. : ill. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Signal processing; Digital techniques; System analysis

[6] Giáo trình kỹ thuật xung - số
Tín hiệu xung; Khoá điện tử; Mạch vi phân; Mạch tích phân;...
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2009
Ký hiệu: 621.381 Gi-T | Chủ biên: Đặng Văn Chuyết | Tác giả: Đặng Văn Chuyết,... [và những người khác]
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 227 tr.; mh.; 24 cm. | Còn lại: 60/60 | Cho mượn
Từ khóa: Điện tử; Xung; Số

[7] Giáo trình thiết bị điện
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.31 LÊ-B | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 209 tr. : mh; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Điện

[8] Giáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụng (Tái bản)
Nguyên lí thiết kế nhà ở; Nguyên lí thiết kế kiến trúc công cộng;…
| NXB: 2012
Ký hiệu: 728.3 BỘ | Tác giả: Bộ Xây dựng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 115 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kiến trúc; Nhà ở; Nhà dân dụng; Thiết kế; Giáo trình

[9] Giáo trình tiên lượng xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2000
Ký hiệu: 692.5 Gi-T | Chủ biên:  | Tác giả: Bộ Xây dựng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 171 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chẩn đoán; Xây dựng;

[10] Giáo trình vẽ kĩ thuật
Vật liệu và dụng cụ vẽ; các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật; Vẽ hình học; Biễu diễn vật thể; Hình cắt - mặt cắt;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2008
Ký hiệu: 602.4 NG-Đ | Tác giả: Nguyễn Độ
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 175 tr. : mh.; 27 cm | Còn lại: 74/75 | Cho mượn
Từ khóa: Vẽ kĩ thuật; Vẽ kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật -- Giáo trình

Tìm thấy: 36 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]