Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 683,022
   Hiện tại: 60

Tài liệu nổi bật
 KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
[1] Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình
Quy định chung; Tên đất nền; Thiết kế nền;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2011
Ký hiệu: 624.15 VIÊ | Tác giả: Viện nghiên cứu khoa học nền và công trình ngầm mang tên N.M. Ghéc Xê Va Nốp
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 355 tr.; 27 cm. | Còn lại: 21/21 | Cho mượn
Từ khóa: Xây dựng; Nền móng

[2] Cơ học công trình : Dành cho ngành kiến trúc, vật liệu xây dựng, kỹ thuật môi trường
Phân tích cấu tạo hình học của các hệ thanh phẳng; Cách xác định nội lực trong hệ thanh phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Cách tính thánh chịu kéo hoặc nén đúng tâm;…
| NXB: 2010
Ký hiệu: 620.1 LÊ-T | Chủ biên: Lều Thọ Trình | Tác giả: Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 381 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học; Cơ học công trình; Xây dựng

[3] Cơ sở kỹ thuật cơ khí
Quyển sách gồm 16 chương với những nội dung chính như sau: Những khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim; Nhiệt luyện
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.9 ĐÔ-Đ | Chủ biên: Đỗ Xuân Đinh | Tác giả: Đỗ Xuân Đinh, Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng
Ngày: 24/04/2017 | Quy cách: 320 tr.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kỹ thuật cơ khí; Cơ sở

[4] Công nghệ bêtông nhẹ
Bêtông xốp và silicat xốp; Cốt liệu rỗng dùng cho bêtông nhẹ; Bêtông nhẹ dùng cốt liệu rỗng.
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 620.19 NG-P | Chủ biên: Nguyễn Văn Phiêu | Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 202 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 20/20 | Cho mượn
Từ khóa: Vật liệu xây dựng; Công nghệ vật liệu

[5] Giáo trình kỹ thuật xung - số
Tín hiệu xung; Khoá điện tử; Mạch vi phân; Mạch tích phân;...
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2009
Ký hiệu: 621.381 Gi-T | Chủ biên: Đặng Văn Chuyết | Tác giả: Đặng Văn Chuyết,... [và những người khác]
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 227 tr.; mh.; 24 cm. | Còn lại: 60/60 | Cho mượn
Từ khóa: Điện tử; Xung; Số

[6] Giáo trình thiết bị điện
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2001
Ký hiệu: 621.31 LÊ-B | Tác giả: Lê Thành Bắc
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 209 tr. : mh; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Điện

[7] Giáo trình thiết kế kiến trúc nhà dân dụng (Tái bản)
Nguyên lí thiết kế nhà ở; Nguyên lí thiết kế kiến trúc công cộng;…
| NXB: 2012
Ký hiệu: 728.3 BỘ | Tác giả: Bộ Xây dựng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 115 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kiến trúc; Nhà ở; Nhà dân dụng; Thiết kế; Giáo trình

[8] Giáo trình tiên lượng xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2000
Ký hiệu: 692.5 Gi-T | Chủ biên:  | Tác giả: Bộ Xây dựng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 171 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chẩn đoán; Xây dựng;

[9] Giáo trình vẽ kĩ thuật
Vật liệu và dụng cụ vẽ; các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật; Vẽ hình học; Biễu diễn vật thể; Hình cắt - mặt cắt;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2008
Ký hiệu: 602.4 NG-Đ | Tác giả: Nguyễn Độ
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 175 tr. : mh.; 27 cm | Còn lại: 74/75 | Cho mượn
Từ khóa: Vẽ kĩ thuật; Vẽ kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật -- Giáo trình

[10] Giáo trình vẽ xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2000
Ký hiệu: 604.2 BÔ | Chủ biên:  | Tác giả: Bộ xây dựng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 83 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Xây dựng; Vẽ

Tìm thấy: 36 bản / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26