Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,450,853
   Hiện tại: 23

Tài liệu nổi bật
 KHOA HỌC TỰ NHIÊN
[1] An toàn điện trong nông nghiệp
An toàn điện trong nông nghiệp” sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để người dân sử dụng điện có hiệu quả, kéo dài tuổi thọ công trình, hạn chế các hư hỏng thường gặp, tránh nguy hai cho người sử dụng và không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ở nông thôn nước ta hiện nay, điện đã trở thành một nhân tố phục vụ đắc lực cho...
| NXB: 2006
Ký hiệu: 621.319 CH-T | Tác giả: Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tỏ
Ngày: 29/12/2015 | Quy cách: 134 tr. : 12.002 KB
Từ khóa: Điện; An toàn điện; Nông nghiệp

[2] Bài tập đại số tuyến tính
Sơ lược về khái niệm nhóm, vành, trường; Định thức; Không gian vectơ; Hệ phương trình tuyến tính; Ánh xạ tuyến tính;…
Nhà XB: Giáo dục | NXB: 2009
Ký hiệu: 512.5 HO-S | Tác giả: Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
Ngày: 19/01/2016 | Quy cách: 209 tr.; 3.29 M
Từ khóa: Đại số tuyến tính; Bài tập; Đại số

[3] Bài tập giải tích toán học I
Vi phân hàm số một biến số; Tích phân hàm số một biến số; Chuỗi số và chuỗi hàm;...
| NXB: 2005
Ký hiệu: 512.5076 NG-V | Tác giả: Nguyễn Xuân Viên
Ngày: 20/01/2016 | Quy cách: 238 tr.; 2014KB
Từ khóa: Giải tích; Bài tập;

[4] Bài tập toán cao cấp. Tập 1: Đại số và hình học giải tích, Tái bản lần thứ mười
Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số - số phức - Đa thức và phân thức hữu tỉ; Ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và vectơ riêng; Dạng toàn phương;…
| NXB: 2006
Ký hiệu: 512.14076 T.1 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Ngày: 28/12/2015 | Quy cách: 10.766 KB
Từ khóa: Toán học; Toán cao cấp; Bài tập; Tập 1; Đại số; Hình học giải tích

[5] Bài tập toán cao cấp. Tập 2: Phép tính giải tích một biến số (Tái bản lần thứ mười tám)
Số thực; Hàm số một biến số thực; Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số; Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số;...
| NXB: 2007
Ký hiệu: 512.15076 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 272 tr. : 6.487 KB
Từ khóa: Toán học; Toán cao cấp; Tập 2; Bài tập; Giải tích; Hàm một biến số;

[6] Bài tập toán cao cấp. Tập 3: Phép tính giải tích nhiều biến số, Tái bản lần thứ tám
Hàm số nhiều biến số; Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học; Tích phân bội;...
| NXB: 2006
Ký hiệu: 515.15076 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Ngày: 29/12/2015 | Quy cách: 500 tr. : 12.929 KB
Từ khóa: Toán cao cấp; Bài tập; Hàm nhiều biến số; Giải tích; Tập 3;

[7] Bài tập toán học cao cấp. Tập 1 (Dành cho sinh viên các trường Cao đẳng), Tái bản lần thứ nhất
Tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; Hàm số một biến số, giới hạn và liên tục. Đạo hàm và tích phân; Ứng dụng đạo hàm để khảo sát các hàm số;...
| NXB: 2007
Ký hiệu: 512.14076 T.1 NG-T | Tác giả: Nguyễn Đình Trí (Chủ biên). Lê Trọng Vinh, Dương Thủy Vĩ
Ngày: 28/12/2015 | Quy cách: 10.632 KB
Từ khóa: Toán học; Toán cao cấp; Tập 1; Bài tập;

[8] Bài tập toán học cao cấp. Tập hai (Sách dùng cho sinh viên các trường cao đẳng), Tái bản làn thứ nhất
Hàm nhiều biến,
| NXB: 2007
Ký hiệu: 515.15076 NG-T | Tác giả: Nguyễn ĐÌnh Trí, Lê Trọng Vinh, Dương Thủ Vỹ
Ngày: 29/12/2015 | Quy cách: 194 tr. : 10.402 KB
Từ khóa: Toán học cao cấp; Toán cao cấp; Toán học; Hàm nhiều biến; Tập hai; Tập 2;

[9] Bài tập vật lý đại cương. Tập 2 - Phần 1, Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
Điện trường tĩnh; Vật dẫn - tụ điện; Điện môi; Dòng điện;...
| NXB: 2007
Ký hiệu: 537.5 P.1 LƯ-B | Tác giả: Lương Duyên Bình
Ngày: 05/01/2016 | Quy cách: 39 tr. : 641 KB
Từ khóa: Vật lý; Vật lý đại cương; Bài tập; Điện học;

[10] Bài tập vật lý đại cương. Tập 2 - Phần 2, Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng
Cảm ứng điện từ - điện từ trường; Sóng điện từ; Sóng ánh sáng;...
| NXB: 2007
Ký hiệu: 537.5 P.2 LƯ-B | Tác giả: Lương Duyên Bình
Ngày: 05/01/2016 | Quy cách: 58 tr. : 892 KB
Từ khóa: Vật lý; Vật lý đại cương; Bài tập; Tập 2

Tìm thấy: 16 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]