Chủ nhật, ngày 09/08/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,450,852
   Hiện tại: 22

Tài liệu nổi bật
 KHOA HỌC XÃ HỘI
[1] Câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm pháp luật đại cương
Nhà XB: Đồng Nai | NXB: 2010
Ký hiệu: 340 Ca-H | Tác giả: [Trường Cao đẳng kỹ thuật - công nghệ Đồng Nai]
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 167 tr.; 754KB
Từ khóa: Hỏi đáp; Ôn tập; Trắc nghiệm; Pháp luật đại cương; Pháp luật

[2] Câu hỏi và trả lời môn Nguyên lý cơ bản CN Mác - Lênin
35 câu hỏi - trả lời phần triết học
Ký hiệu: 335.4 Ca-H | Tác giả: (Sưu tầm)
Ngày: 31/12/2015 | Quy cách: 100 tr.; 628KB
Từ khóa: Mac - Lê nin; Câu hỏi; Chủ nghĩa Mac - Lê nin; Hỏi đáp

[3] Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối đấu tranh giành chính quyền; Đường lối công nghiệp hóa;...
Nhà XB: CTQG
Ký hiệu: 335.5 BỘ | Tác giả: Bộ GD&ĐT
Ngày: 19/01/2016 | Quy cách: 126 tr.; 2.05M
Từ khóa: Đường lối cách mạng; Đảng Cộng sản; Việt Nam

Tìm thấy: 3 bản