Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 682,973
   Hiện tại: 11

Tài liệu nổi bật
 KINH TẾ - QUẢN LÝ
[1] 142 Tình huống pháp luật về sở hữu công nghiệp
Nhà XB: LĐ-XH | NXB: 2004
Ký hiệu: 343.075 NG-H | Tác giả: Ngô Quỳnh Hoa
Ngày: 25/09/2015 | Quy cách: 783 tr.; 21 cm. | Còn lại: 48/48 | Cho mượn
Từ khóa: Pháp luật; Luật học; Kiểm soát sản xuất; Sản xuất; Công nghiệp

[2] Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô
Những nguyên lý và phương pháp của kinh tế học; Những số liệu kinh tế vĩ mô cơ bản; Mô hình về nền kinh tế trong dài hạn; Mô hình về nền kinh tế trong ngắn hạn;…
Nhà XB: ĐH. Kinh tế quốc dân | NXB: 2011
Ký hiệu: 339 NG-N | Tác giả: Nguyễn Văn Ngọc
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 516 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vĩ mô; Bai giảng

[3] Bài giảng và thực hành kinh tế vĩ mô II
Sản xuất, phân phối và phân bổ thu nhập quốc dân; Tăng trưởng kinh tế; Mô hình tổng cung và tổng cầu; Chính sách ổn định; Tiêu dùng;...
| NXB: 2006
Ký hiệu: 339.071 NG-C | Tác giả: Nguyễn Văn Công
Ngày: 03/04/2014 | Quy cách: 331 tr.; 21 cm. | Còn lại: 17/17 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vĩ mô; Bài giảng; Thực hành

[4] Bài tập kinh tế học vĩ mô
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản; Tăng trưởng kinh tế;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2009
Ký hiệu: 339 NG-C | Tác giả: Nguyễn Văn Công
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 143 tr.; 21 cm. | Còn lại: 19/20 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế vĩ mô

[5] Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XXI
| NXB: 2003
Ký hiệu: 330.9597 TR-K | Tác giả: Trần Xuân Kiên
Ngày: 16/12/2015 | Quy cách: 146 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kinh tế; Xã hội; Việt Nam; Giải pháp; Thế kỷ 20

[6] Cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp 2014
Quy định mới về in, phát hành sử dụng hóa đơn; Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Luật quản lý thuế;...
| NXB: 2014
Ký hiệu: 657 Câ-N | Chủ biên: Thùy Linh | Tác giả: Thùy Linh, Việt Trinh
Ngày: 10/03/2015 | Quy cách: 446 tr.; 28 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Kế toán; Cẩm nang; Kế toán trưởng; 2014

[7] Chủ doanh nghiệp và chức năng quản lý nguồn nhân lực
Nhà XB: Nxb. Trẻ | NXB: 2001
Ký hiệu: 658.3 Ch-D | Chủ biên:  | Tác giả: Chương trình phát triển dự án Mê Kông
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 99 tr. : mh.; 29 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Nhân lực; Nguồn nhân lực

[8] Để trở thành hướng dẫn viên du lịch giỏi . Tái bản lần thứ nhất
Quyển sách gồm 6 phần với những nội dung chính như sau: Điều kiện cần có của hướng dẫn viên du lịch; Tố chất cơ bản của người hướng dẫn viên du lịch;...
Nhà XB: Trẻ | NXB: 2007
Ký hiệu: 910.202 NG-Q | Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Ngày: 14/04/2017 | Quy cách: 143 tr.; 19 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Du lịch; Hướng dẫn viên

[9] Đổi mới quản lý chất lượng sản phẩm trong thời kỳ mới
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 1997
Ký hiệu: 658.562 HO-T | Tác giả: Hoàng Mạnh Tuấn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 420 tr.; 19 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Chất lượng; Quản lý chất lượng

[10] Giáo trình kinh tế công cộng. Tập 1
Tổng quan về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế công cộng; Chính phủ với vai trò phân bổ nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.........
Nhà XB: Thống kê | NXB: 2006
Ký hiệu: 336 PH-V T.1 | Chủ biên: Phạm Văn Vận | Tác giả: Phạm Văn Vận, Vũ Vương
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 380tr.; 21 cm. | Còn lại: 65/65 | Cho mượn
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế công cộng

Tìm thấy: 100 bản / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26