Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 676,058
   Hiện tại: 69

Tài liệu nổi bật
 XÂY DỰNG
[1] 100 cách trang trí ứng dụng trong thiết kế nội thất = New decorations
Nhà XB: Văn hoá thông tin | NXB: 1998
Ký hiệu: 747 MÔ-T | Chủ biên:  | Tác giả: Nguyễn Kim, Quang Minh
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 143 tr. : mh màu; 26 cm. | Còn lại: 3/3 | Chỉ đọc
Từ khóa: Trang trí; Nội thất;

[2] Bài tập - Bài giải quản trị dự án hiện đại
Quyết định chọn dự án; Rủi ro trong quản trị dự án; Hình thành dự án; Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án;…
| NXB: 2010
Ký hiệu: 658.404 NG-D | Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 182 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Quản trị dự án; Bài tập; Bài giải; Quản lý

[3] Bài tập cơ học đất
Tính chất cơ học của đất; Sự phân bố ứng suất trong khối đất; Lún của nền đất;...
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2011
Ký hiệu: 624.15136 TA-T | Chủ biên: Tạ Đức Thịnh | Tác giả: Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Phóng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 172 tr.; 27 cm. | Còn lại: 20/21 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học đất

[4] Bài tập cơ học đất
Tính chất vật lý của đất và phân loại đất; Tính chất cơ học của đất; Phân bố ứng suất trong đất; Áp lực đất lên tường chắn;...
Nhà XB: Nxb.Giáo dục Việt Nam | NXB: 2010
Ký hiệu: 624.151 VU-N | Chủ biên: Vũ Công Ngữ | Tác giả: Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 392 tr. : mh; 21 cm. | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Cơ học đất; Cơ học đất

[5] Bài tập địa chất - cơ học đất và nền móng công trình
Bài tập địa chất công trình ; Bài tập cơ học đất ; Bài tập nền móng công trình ....
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2010
Ký hiệu: 624.15 NG-U | Tác giả: Nguyễn Uyên
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 343 tr.; 27 cm. | Còn lại: 21/21 | Cho mượn
Từ khóa: Địa chất công trình; Nền móng công trình; Cơ học đất

[6] Các phương pháp thi công xây dựng
Nhà XB: Xây dựng | NXB: 2005
Ký hiệu: 690.028 NG-Q | Tác giả: Ngô VănQuỳ
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 316 tr. : mh; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Xây dựng; Thi công

[7] Cẩm nang kinh tế xây dựng định mức và đơn giá xây dựng cơ bản lập dự toán công trình xây dựng quản lý dự án và thanh quyết toán vốn đầu tư.
Ký hiệu: 690.0218
Ngày: 01/01/2013 | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: 

[8] Cầu bê tông cốt thép trên đường ôtô. Tập 1 (Tái bản)
Cơ sở thiết kế cầu theo tiêu chuẩn 22TCN - 01; Thiết kế cầu bê tông cốt thép; Lan can; Bản mặt cầu;…
| NXB: 2011
Ký hiệu: 624.2 LÊ-T T.1 | Tác giả: Lê Đình Tâm
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 439 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 9/10 | Cho mượn
Từ khóa: Xây dựng; Công nghệ xây dựng cầu; Cầu bê tông;

[9] Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dụng
Sơ lược chức năng các bộ phận của nhà và sơ đồ kết cấu chịu lực của nhà dân dụng; Nền và móng; sàn và mặt sàn; Cầu thang;...
Nhà XB: KH KT | NXB: 2007
Ký hiệu: 728 NG-T | Chủ biên: Nguyễn Đức Thiềm | Tác giả: Nguyễn Đức Thiềm, Nguyễn Mạnh Thu, Trần Bút
Ngày: 16/04/2014 | Quy cách: 291 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Kiến trúc;

[10] Cầu thép (Tái bản lần 4)
Cơ sở thiết kế cầu thép theo tiêu chuẩn 22TCN 272.05; Cầu dầm thép; Cầu giàn thép; Thiết kế cầu thép;…
Nhà XB: GTVT | NXB: 2011
Ký hiệu: 624.2 LÊ-T | Tác giả: Lê Đình Tâm
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 355 tr. : mh.; 27 cm. | Còn lại: 9/9 | Cho mượn
Từ khóa: Cầu; Cầu thép; Cầu bê tông cốt thép

Tìm thấy: 97 bản / 10 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

 
TTSách mớiSL
1Khoa học tự nhiên9
2Khoa học xã hội44
3Kinh doanh - Marketing1
4Kinh tế100
5Kỹ năng mềm3
6Kỹ thuật công nghệ1
7Sử địa, Danh nhân2
8Tiếng anh -Ngoại ngữ56
9Văn hóa - Nghệ thuật1
10Xây dựng18