Thứ sáu, ngày 28/04/2017
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 683,009
   Hiện tại: 47

Tài liệu nổi bật
 TÂM LÝ, GIÁO DỤC
[1] 520 tình huống giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý và hoạt động đối với ngành giáo dục Việt Nam
Nội dung quyển sách gồm 8 phần với những nội dung chính như sau: Hướng dẫn xử lý tình huống về công tác quản lý trong hệ thống giáo dục Việt Nam;...
Nhà XB: Lao động | NXB: 2010
Ký hiệu: 379.597 QU-L | Chủ biên: Quý Long | Tác giả: Quý Long; Kim Thư
Ngày: 09/01/2017 | Quy cách: 519 tr.; 28 cm. | Còn lại: 1/1 | Chỉ đọc
Từ khóa: Ngành giáo dục; Quản lý; Chế độ chính sách; Công tác tổ chức; Việt Nam

[2] Dẫn luận về C.G. Jung
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Cuộc đời và học thuyết; Cổ mẫu và vô thức tập thể; Các giai đoạn cuộc đời; Những loại hình tâm lý; Giấc mơ;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 ST-A | Chủ biên: Stevens, Anthony | Tác giả: Anthony Stevens
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 271 tr. : mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận; C;G; Jung

[3] Dẫn luận về S. Freud
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Cuộc đời và tính cách; Từ chấn thương đến huyễn tưởng; Khám phá quá khứ;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 ST-A | Chủ biên: Storr, Anthony | Tác giả: Anthony Storr
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 254 tr. : mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận; S; Freud

[4] Dẫn luận về tâm lý học
Quyển sách gồm những nội dung chính như sau: Tâm lý học là gì? Nghiên cứu như thế nào?; Điều gì đi vào não?Tri giác; Điều gì ở lại trong não?Học hỏi và ghi nhớ?;...
Nhà XB: Hồng Đức | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 BU-G | Chủ biên: Butler, Gillian | Tác giả: Gillian Butler, Freda McManus
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 231 tr.; mh.; 20 cm. | Còn lại: 5/5 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý học; Dẫn luận

[5] Đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên độc lập : Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên đại học và cao học
Tổng quan về đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên; Các quy định đạo đức nghề nghiệp của Hoa Kỳ; Các đạo đức nghề nghiệp của Pháp;…
Nhà XB: Tài chính | NXB: 2009
Ký hiệu: 174 TR-T | Chủ biên: Trần Thị Giang Tân | Tác giả: Trần Thị Giang Tân, Võ Anh Dũng
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 273 tr.; 21 cm. | Còn lại: 15/15 | Cho mượn
Từ khóa: Kiểm toán; Đạo đức nghề nghiệp; Kiểm toán viên

[6] Giáo trình giao tiếp sư phạm
Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm; Phát triển năng lực giao tiếp sư phạm; ...
Nhà XB: ĐH. Sư phạm | NXB: 2014
Ký hiệu: 302.07 NG-L | Chủ biên: Nguyễn Văn Lũy | Tác giả: Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn
Ngày: 22/07/2015 | Quy cách: 199 tr.; 24 cm.  | Còn lại: 30/30 | Cho mượn
Từ khóa: Sư phạm; Giao tiếp; Ứng xử; Giáo trình; Giáo dục

[7] Giáo trình phương pháp dạy học các môn học về tự nhiên và xã hội: Dành cho đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Tiểu học. (In lần thứ chín)
Các môn học về tự nhiên và xã hội ở tiểu học; Phương pháp dạy học các môn về tự nhiên và xã hội; Hình thức tổ chức dạy học các môn về tự nhiên và xã hội;...
Nhà XB: ĐH. Sư phạm | NXB: 2014
Ký hiệu: 372.3 Gi-T | Chủ biên: Nguyễn Thị Thấn | Tác giả: Nguyễn Thị Thấn,... [và những người khác]
Ngày: 22/07/2015 | Quy cách: 271 tr.; 24 cm. | Còn lại: 6/30 | Cho mượn
Từ khóa: Tự nhiên; Xã hội; Phương pháp dạy học; Giáo trình

[8] Giáo trình tâm lí học tiểu học: Dùng cho các trường Đại học Sư phạm đào tạo Cử nhân Giáo dục Tiểu học, In lần thứ tám
Tâm lí học là một khoa học; Hoạt động- giao tiếp - nhân cách; Lí luận về sự phát triển tâm lí học sinh tiểu học;...
Nhà XB: NXB. Đại học Sư phạm | NXB: 2014
Ký hiệu: 155.424 BU-H | Chủ biên: Bùi Văn Huệ | Tác giả: Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức
Ngày: 09/07/2015 | Quy cách: 266 tr.; 24 cm. | Còn lại: 29/30 | Cho mượn
Từ khóa: Tâm lí học; Tiểu học; Giáo trình

[9] Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế
Nhà XB: Khoa học và kỹ thuật | NXB: 2000
Ký hiệu: 330.019 TR-S | Chủ biên: Trần Thị Thuý Sửu | Tác giả: Trần Thị Thuý Sửu, Lê Thị Anh Vân, Đỗ Hoàng Toàn
Ngày: 01/01/2013 | Quy cách: 312 tr.; 21 cm. | Còn lại: 2/2 | Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý; Kinh tế

[10] Nhứng điều kì diệu về tâm lý học con người . In lần thứ ba
Nội dung quyển sách gồm 13 chương với những nội dung chính như sau: Bộ não con người vẫn còn là một bí ẩn; Những khả năng kì diệu của bộ não;...
Nhà XB: ĐH. Sư Phạm | NXB: 2016
Ký hiệu: 150 LÊ-B | Chủ biên:  | Tác giả: Lê Thị Bừng, Nguyễn Thị Vân Hương
Ngày: 06/02/2017 | Quy cách: 332 tr.; 24 cm. | Còn lại: 10/10 | Cho mượn
Từ khóa: Tâm lý học; Con người; Kì diệu

Tìm thấy: 14 bản / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

 
TTTài liệu mớiSL
1Luận văn, Báo cáo8
TTSách mớiSL
1Công nghệ sinh học2
2Công nghệ thông tin2
3Điện tử, Viễn thông1
4Khoa học tự nhiên43
5Khoa học xã hội6
6Kinh doanh - Marketing1
7Kinh tế25
8Kinh tế - Quản lý2
9Kỹ năng mềm1
10Kỹ thuật công nghệ1
11Tiếng anh -Ngoại ngữ13
12Xây dựng26