Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,368
   Hiện tại: 42

Tài liệu nổi bật
 TÀI LIỆU SỐ
[1] An toàn điện trong nông nghiệp
An toàn điện trong nông nghiệp” sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết để người dân sử dụng điện có hiệu quả, kéo dài tuổi thọ công trình, hạn chế các hư hỏng thường gặp, tránh nguy hai cho người sử dụng và không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ở nông thôn nước ta hiện nay, điện đã trở thành một nhân tố phục vụ đắc lực cho...
| NXB: 2006
Ký hiệu: 621.319 CH-T | Tác giả: Biên soạn: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tỏ
Ngày: 29/12/2015 | Quy cách: 134 tr. : 12.002 KB
Từ khóa: Điện; An toàn điện; Nông nghiệp

[2] Bài giảng giao tiếp cộng đồng (Lưu hành nội bộ)
Khái quát về hoạt động giao tiếp; Những hiện tượng tâm lý trong giao tiếp; Văn hóa giao tiếp và những nguyên tắc chung của sự giao tiếp có văn hóa;...
Nhà XB: PH.ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2014
Ký hiệu: 158 NG-L | Tác giả: Biên soạn: Th.S Nguyễn Thị Ngọc Lợi
Ngày: 21/08/2014 | Quy cách: 45 tr.; 142 KB.
Từ khóa: Giao tiếp; Bài giảng; Kỹ năng mềm; Kỹ năng giao tiếp;

[3] Bài giảng hóa học đại cương (Lưu hành nội bộ)
Một số khái niệm và định luật cơ bản của hóa học; Cấu tạo nguyên tử; Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; Nhiệt động hóa học;...
Nhà XB: PH.ĐHĐN | NXB: 2014
Ký hiệu: 541.2 LÊ-T | Tác giả: Biên soạn: ThS. Lê Thị Thu Trang
Ngày: 25/09/2014 | Quy cách: 139 tr.; 1.81 MB.
Từ khóa: Hóa học; Hóa đại cương; Bài giảng

[4] Bài giảng kinh tế lượng (Lưu hành nội bộ)
Kinh tế -- Giáo trình . Kinh tế lượng -- Giáo trình
Nhà XB: [ĐN]
Ký hiệu: 330 LÊ-D | Tác giả: Lê Dân
Ngày: 25/09/2014 | Quy cách: 174 tr. : 2,213 KB
Từ khóa: Kinh tế; Kinh tế lượng; Giáo trình

[5] Bài giảng lịch sử văn minh thế giới
Văn minh Bắc Phi và Tây Á; Văn minh Ấn Độ; Văn minh Trung Quốc;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2013
Ký hiệu: 306 NG-H | Tác giả: Ngô Văn Hà
Ngày: 14/07/2014 | Quy cách: 55 tr.; 1,513KB
Từ khóa: Lịch sử; Văn Minh

[6] Bài giảng luật dân sự 1 (Lưu hành nội bộ)
Khái niệm luật dân sự Việt Nam; Quan hệ pháp luật dân sự;...
Nhà XB: Đà Nẵng | NXB: 2010
Ký hiệu: 346.597 TR-T | Tác giả: Trần Minh Thuận
Ngày: 04/07/2014 | Quy cách: 21 tr. : 704 KB
Từ khóa: Luật học; Luật dân sự

[7] Bài giảng luật thương mại (Lưu hành nội bộ)
Địa vị pháp lý của thương nhân; Quan hệ mua bán hàng hóa; Quan hệ cung ứng dịch vụ - xúc tiến thương mại - trung gian thương mại;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2009
Ký hiệu: 346.07 TR-Q | Tác giả: Trần Văn Quang
Ngày: 04/07/2014 | Quy cách: 78 tr. :713KB
Từ khóa: Bài giảng; Luật học; Luật thương mại

[8] Bài giảng môn học kinh tế vi mô (Lưu hành nội bộ)
Tổng quan kinh tế vi mô; Cung cầu và giá cả thị trường; Độ co giãn của cung cầu; Lý thuyết hành vi người tiêu dùng;...
Nhà XB: PH.ĐHĐN tại Kon Tum | NXB: 2014
Ký hiệu: 338.5 PH-N | Tác giả: Biên soạn: ThS. Phan Thị Nhung
Ngày: 04/09/2014 | Quy cách: 138 tr.; 2.406 KB.
Từ khóa: Kinh tế vi mô; Kinh tế; Bài giảng

[9] Bài giảng quản trị nguồn nhân lực (Lưu hành nội bộ)
Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; Quản trị nguồn nhân lực chiến lược; Hoạch định nguồn nhân lực;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2005
Ký hiệu: 658.3 Ba-G | Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn,... [và những người khác]
Ngày: 11/07/2014 | Quy cách: 280 tr. : 5.833KB
Từ khóa: Quản trị nhân sự; Bài giảng

[10] Bài giảng tâm lý học đại cương (Lưu hành nội bộ)
Tổng quan về tâm lý và tâm lý học đại cương; Hoạt động nhận thức và cảm xúc - tình cảm;...
Nhà XB: Nxb. Đà Nẵng | NXB: 2013
Ký hiệu: 158 NG-T | Tác giả: Biên soạn: Nguyễn Thị Bích Thu
Ngày: 14/07/2014 | Quy cách: 91 tr. : 1,850 KB
Từ khóa: Tâm lý; Tâm lý học;

Tìm thấy: 837 bản / 84 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...