Thứ sáu, ngày 10/07/2020
Tìm kiếm:   
   Lượt truy cập: 2,429,356
   Hiện tại: 46

QUY TRÌNH PHỤC VỤ THƯ VIỆN1. Sơ đồ quy trình
 

 

 

2. Mô tả các bước thực hiện

 

Bước Người chịu trách nhiệm Nội dung thực hiện Hồ sơ liên quan
1  Chuyên viên
 Bạn đọc
Tiếp nhận bạn đọc vào thư viện.
Bạn đọc xuất trình thẻ thư viện, thẻ sinh viên, giấy giới thiệu.
 
2  Chuyên viên Kiểm tra thẻ thư viện/thẻ sinh viên/giấy giới thiệu, nếu hợp lệ tiến hành tiếp bước 3, nếu không hợp lệ quay lại bước 1 và bổ sung các loại giấy tờ cần thiết khi vào TV.  
3 Chuyên viên Chọn hình thức phục vụ :
- Phục vụ truyền thống :
  + Phục vụ đọc tại chỗ
  + Phục vụ mượn về nhà
  + Phục vụ báo, tạp chí
- Phục vụ tài liệu điện tử
  + CSDL môn học
  + CSDL thư mục và toàn văn
  + CSDL trực tuyến
- Phục vụ đa phương tiện
  + CD, VCD
  + Băng từ, đĩa từ các loại
  + Chương trình học ngoại ngữ…
 
4 Bạn đọc - người dùng tin - Bạn đọc- người dùng tin đọc các văn bản hướng dẫn, thực hiện các bước hướng dẫn cho từng dịch vụ: Hướng dẫn đọc tại chỗ, hướng dẫn đọc báo tạp chí, hướng dẫn mượn tài liệu về nhà, hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử …, để tìm ra những tài liệu mình cần. Trong trường hợp bạn đọc chưa hiểu rõ sẽ được Chuyên viên thư viện giải thích thêm. - CV-HD 01: -Hướng dẫn đọc tài liệu tại thư viện.
-Hướng dẫn mượn tài liệu
- CV-HD 02 : Hướng dẫn đọc báo – tạp chí.
- Hướng dẫn sử dụng tài liệu điện tử.
5 Chuyên viên - Thực hiện phục vụ theo các hình thức được người sử dụng lựa chọn, không được để ùn tắc kể cả khi số lượng bạn đọc nhiều.
-Thực hiện các thao tác kiểm tra thông tin, thẻ , phiếu yêu cầu TL cho mượn:
+ Đối với Đọc tại chỗ: thời gian 30 giây/bạn đọc.
+ Đối với Mượn về nhà : thời gian 1 phút/bạn đọc
+ Đọc báo tạp chí : Tự chọn
+Tài liệu đa phương tiện: Chọn loại tài liệu, chương trình.
- Sử dụng tài liệu điện tử : Tự chọn
 
6 Chuyên viên Hoàn tất : Lưu hồ sơ, lưu lịch sử quá trình mượn trả của người sử dụng.  
7 Chuyên viên Làm báo cáo, thống kê hàng tháng PV-HD 03 : Mẫu báo cáo tháng